ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 18:11

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | Перехідні положення | Реєстрація | Вхід

     8. На  період  до  1  січня  2015  року  за  нульовою ставкою 
оподатковується податком на  додану  вартість  постачання  товарів
(крім  підакцизних  товарів) та послуг (крім послуг,  що надаються
під час  проведення  лотерей  і  розважальних  ігор  та  послуг  з
постачання   підакцизних  товарів,  отриманих  у  межах  договорів
комісії (консигнації),  поруки,  доручення,  довірчого управління,
інших   цивільно-правових   договорів,   що  уповноважують  такого
платника  податку  (далі  -  комісіонера)  здійснювати  постачання
товарів  від імені та за дорученням іншої особи (далі - комітента)
без передання права власності на такі  товари),  що  безпосередньо
виготовляються   підприємствами   та   організаціями   громадських
організацій інвалідів,  які засновані  громадськими  організаціями
інвалідів і є їх власністю,  де кількість інвалідів, які мають там
основне місце роботи,  становить  протягом  попереднього  звітного
періоду   не  менше  50  відсотків  середньооблікової  чисельності
штатних працівників облікового складу,  і за умови, що фонд оплати
праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше
25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться
до складу витрат виробництва.

     Безпосереднім вважається     виготовлення     товарів/послуг,
внаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші
види  перетворення)  сировини,  комплектуючих,  складових  частин,
інших покупних товарів,  які використовуються у виготовленні таких
товарів,  становить  не  менше  8  відсотків  продажної ціни таких
виготовлених товарів.

     Зазначені підприємства та організації громадських організацій
інвалідів   мають  право  застосовувати  цю  пільгу  за  наявності
реєстрації у відповідному органі державної податкової служби,  яка
здійснюється  на  підставі подання позитивного рішення міжвідомчої
Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських
організацій  інвалідів  та  відповідної заяви платника податку про
бажання отримати таку пільгу відповідно  до  Закону  України  "Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ).

     При порушенні вимог цього пункту платником податку податковий
орган скасовує його реєстрацію як особи, що має право на податкову
пільгу,   а   податкові   зобов'язання   такого  платника  податку
перераховуються з податкового періоду,  за наслідками  якого  були
виявлені   такі   порушення,   відповідно   до   загальних  правил
оподаткування,  встановлених  цим  Кодексом,   та   з   одночасним
застосуванням відповідних фінансових санкцій.

     Податкова звітність    таких   підприємств   та   організацій
надається у порядку, встановленому законодавством.

     9. До 1 вересня 2012  року  податок  на  додану  вартість  не
справляється під час увезення на митну територію України предметів
під митним  режимом  імпорту  (реімпорту),  які  звільняються  від
оподаткування ввізним   митом   згідно  з  нормами  пункту   "щ-2"
статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ).

     При порушенні цільового використання таких предметів або  при
їх  відчуженні на митній території України за будь-яку компенсацію
до платників податків застосовуються штрафні  (фінансові)  санкції
відповідно до вимог закону.

     10. Встановити, що за податковими зобов'язаннями з податку на
додану вартість,  що виникли:  з 1 січня 2011 року  до  31  грудня
2013 року включно ставка податку становить 20 відсотків; з 1 січня
2014 року - 17 відсотків.

     11. Реєстрація податкових  накладних  платниками  податку  на
додану   вартість   -  продавцями  в  Єдиному  реєстрі  податкових
накладних запроваджується для платників цього податку, у яких сума
податку на додану вартість в одній податковій накладній становить:

     понад 1 мільйон гривень - з 1 січня 2011 року;

     понад 500 тисяч гривень - з 1 квітня 2011 року;

     понад 100 тисяч гривень - з 1 липня 2011 року;

     понад 10 тисяч гривень - з 1 січня 2012 року.

     Податкова накладна, в якій сума податку на додану вартість не
перевищує 10 тисяч  гривень,  не  підлягає  включенню  до  Єдиного
реєстру податкових накладних.

     До платників податку,  для яких на дату виписки накладної цим
підрозділом не запроваджено обов'язковість  реєстрації  податкової
накладної    в    Єдиному   реєстрі   податкових   накладних,   не
застосовуються норми абзаців восьмого і  дев'ятого  пункту  201.10
статті 201 цього Кодексу.

     12. Тимчасово,   до  1  січня  2016  року,  звільняються  від
оподаткування податком на додану вартість  операції  з  постачання
національних    фільмів,    визначених    Законом   України   "Про
кінематографію" (  9/98-ВР  ),  виробниками,  демонстраторами   та
розповсюджувачами  національних фільмів,  а також постачання робіт
та послуг з виробництва,  у тому числі  тиражування,  національних
фільмів    та    іноземних    фільмів,   дубльованих,   озвучених,
субтитрованих  державною  мовою  на  території  України,  а  також
постачання   робіт   та  послуг  з  дублювання,  озвучення  та/або
субтитрування  державною  мовою  іноземних  фільмів  на  території
України.

     13. Тимчасово,   до  1  січня  2016  року,  звільняються  від
оподаткування податком на додану вартість  операції  з  постачання
послуг   з   демонстрування,   розповсюдження   та/або  публічного
сповіщення національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих,
озвучених   та/або  субтитрованих  державною  мовою  на  території
України,  демонстраторами,  розповсюджувачами та/або організаціями
мовлення (публічними сповіщувачами).

     14. При  від'ємному  значенні сум податку на додану вартість,
обрахованого в порядку,  передбаченому в пункті 200.1  статті  200
цього  Кодексу,  по підприємствах суднобудування і літакобудування
відшкодування  з  бюджету  здійснюється  у  податковому   періоді,
наступному  за  звітним періодом,  у якому виникло від'ємне сальдо
податку в порядку і строки, передбачені статтею 200 цього Кодексу.

     15. Тимчасово,  до 1 січня 2014 року,  операції з  постачання
відходів  і  брухту чорних і кольорових металів,  зернових культур
товарних позицій 1001-1008 (крім товарної позиції 1006 та товарної
підкатегорії  1008 10 00 00)  (  2371а-14  ),   технічних  культур
товарних позицій 1205  і  1206  (  2371а-14  ),  крім  їх  першого
постачання  сільськогосподарськими  підприємствами  -  виробниками
зазначених товарів,  деревини товарних позицій  4401,  4403,  4404
згідно з  УКТ  ЗЕД  ( 2371б-14 ),  у тому числі операції з імпорту
таких товарів,  звільняються від оподаткування податком на  додану
вартість.

     У разі  вивезення  в  митному  режимі  експорту таких товарів
нульова  ставка  не  застосовується,  крім  експорту  операцій   з
постачання зернових    культур    товарних    позицій    1001-1008
( 2371а-14 ) та технічних культур товарних  позицій  1205  і  1206
( 2371а-14  ),  щодо яких нульова ставка застосовується до 1 липня
2011 року.

     16. У період з 1 січня 2012  року  до  31  грудня  2013  року
включно  операції  з постачання необроблених шкур та чиненої шкіри
без подальшої   обробки   (товарні   позиції   4101-4103,    4301)
( 2371б-14  ),  у  тому  числі  операції  з імпорту таких товарів,
звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

     У разі вивезення в  митному  режимі  експорту  таких  товарів
нульова ставка не застосовується.

     17. Виключено.

     18. Особи,  які перейшли на загальну систему оподаткування із
спрощеної системи оподаткування і не були зареєстровані платниками
податку  на  додану  вартість,  підлягають обов'язковій реєстрації
платниками податку на додану вартість з урахуванням  вимог  пункту
181.1  статті  181  цього Кодексу.  Обсяг оподатковуваних операцій
визначається починаючи з  періоду  переходу  на  загальну  систему
оподаткування.

              Підрозділ 3. Особливості оподаткування
             підприємств суднобудівної промисловості
     у разі ввезення на митну територію України устаткування,
                   обладнання та комплектуючих,
                   що не виробляються в Україні

     Особливості порядку  справляння  податку  на  додану вартість
підприємствами суднобудівної  промисловості  у  разі  ввезення  на
митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих,
що не виробляються в Україні, такі.

     1. Платники податку підприємства суднобудівної  промисловості
(клас 35.11  група  35  КВЕД  ДК  009:2005) ( va375202-05 ) у разі
ввезення на митну територію України  устаткування,  обладнання  та
комплектуючих,   що   не   виробляються  в  Україні  та  ввозяться
вітчизняними  підприємствами  для  використання  у   господарській
діяльності,  у  митному  режимі імпорту за умови оформлення митної
декларації  (за  винятком  тимчасової,  неповної,  періодичної  чи
попередньої   декларації)  можуть  за  власним  бажанням  видавати
митному органу (а митний орган зобов'язаний  прийняти)  податковий
вексель  на  суму  податкового  зобов'язання  з  податку на додану
вартість,  визначеного у митній декларації, що підлягає сплаті, із
строком  погашення  на  720-й  календарний день з дати його видачі
митному органу.

     Особи, що  не  відповідають  хоча  б  одній  із  вимог  цього
підрозділу,  сплачують  податок  у  разі ввезення товарів на митну
територію України в установленому порядку без  видачі  податкового
векселя.

     Податковий вексель є податковим звітним документом і підлягає
обліку та зберіганню за правилами і в строки,  що встановлені  для
первинних бухгалтерських документів.

     Перелік устаткування,  обладнання  та  комплектуючих,  що  не
виробляються  в  Україні,   встановлюється   Кабінетом   Міністрів
України.

     2. Податковий  вексель  може  бути  виданий митному органу за
власним бажанням платника податку (векселедавця) та з  урахуванням
обмежень щодо видачі векселя, встановлених цим підрозділом.

     Митний орган зобов'язаний прийняти податковий вексель.

     Векселедержателем є  орган  державної  податкової  служби  за
місцем реєстрації векселедавця як платника податку.

     3. Податковий вексель може  бути  виданий  лише  особою,  яка
відповідає всім нижчезазначеним вимогам:

     є платником  податку  на  додану вартість відповідно до вимог
розділу V цього Кодексу;

     зареєстрована як   платник   податку   на   додану   вартість
відповідно  до  розділу  V  цього  Кодексу  та  внесена до реєстру
платників податку на додану вартість більш як  за  12  календарних
місяців   до  місяця,  у  якому  здійснюється  ввезення  на  митну
територію України (крім  операцій  з  давальницькою  сировиною  та
операцій із ремонту, в тому числі гарантійного);

     має індивідуальний  податковий номер,  присвоєний як платнику
податку на додану вартість.

     Податковий вексель не може бути виданий у разі:

     ввезення на митну територію  України  підакцизних  товарів  і
товарів, що належать до товарних груп 1-24 УКТ ЗЕД ( 2371а-14 );

     ввезення на   митну   територію   України  будь-яких  товарів
особами,  що були зареєстровані  як  платники  податку  на  додану
вартість  менше  ніж за 12 календарних місяців до місяця,  у якому
здійснюється  таке  ввезення  на  митну  територію  України,   або
особами,  що є суб'єктами оподаткування,  які звільнені від сплати
податку на додану вартість за рішенням суду;

     митного оформлення     українським     виконавцем     залишку
непереробленої   сировини   або  частини  готової  продукції,  які
отримані як плата від іноземного замовника за постачання послуг із
переробки давальницької сировини на митній території України.

     4. Податковий   вексель   видається   на   суму   податкового
зобов'язання з податку на додану вартість,  нарахованого за митною
декларацією  (за  винятком  тимчасової,  неповної,  періодичної чи
попередньої декларації).

     Сума податкового зобов'язання з податку на додану вартість за
однією митною декларацією не може бути частково оплачена векселем,
а  частково - коштами. Вексель видається на повну суму податкового
зобов'язання окремо за кожною митною декларацією.

     Датою  видачі  векселя  є  дата подання митної декларації для
митного оформлення, що є датою виникнення податкових зобов'язань у
разі ввезення товарів на митну територію України.

     5. Податковий  вексель  складається  у  трьох  примірниках із
зазначенням  суми  податку  в  національній  валюті  виключно   на
вексельному  бланку,  що  купується  у банку,  з урахуванням таких
особливостей:

     перший примірник   податкового   векселя   -   це    оригінал
вексельного бланка, придбаного платником в установі банку;

     другий і  третій  примірники податкового векселя - ксерокопії
оригіналу вексельного бланка (неоформленого  першого  примірника),
які  мають  однаковий  із  першим  примірником  номер  вексельного
бланка;

     усі необхідні записи в кожному примірнику податкового векселя
  тому  числі  про  забезпечення  його шляхом авалю) виконуються
окремо,  ксерокопіюванню не  підлягають,  повинні  бути  тотожними
(крім порядкового номера примірника).

     У митному органі,  який здійснює митне оформлення ввезених на
митну територію  України  товарів,  залишається  другий  примірник
векселя.  Перший  примірник векселя надсилається (передається) цим
митним органом не пізніше ніж на  третій  день  від  дати  надання
векселя   органу   державної  податкової  служби,  в  якому  особа
зареєстрована як платник податку на додану вартість.

     Третій примірник векселя залишається у платника податку, який
його видав.

     6. Податковий  вексель  підлягає  обов'язковому підтвердженню
банком шляхом авалю.

     Банк зобов'язаний самостійно оплатити  податковий  вексель  у
разі  його  непогашення платником у визначений строк незалежно від
того, з яких причин вексель не погашено.

     У разі  неоплати  банком-авалістом   непогашеного   платником
податкового векселя сума податку, зазначена у податковому векселі,
стягується  з  банка-аваліста  в   порядку,   встановленому   щодо
стягнення податкового боргу.

     Перелік банків,  якими  допущено  випадки неоплати податкових
векселів,  формується  центральним  органом  державної  податкової
служби та оприлюднюється в порядку, встановленому для оприлюднення
даних із Реєстру платників податку, а також надається центральному
митному   органу   та   органам,   відповідальним  за  регулювання
банківської діяльності (видача ліцензій,  дозволів  тощо).  Митний
орган   не   приймає  податкових  векселів,  авальованих  банками,
включених до цього переліку.

     У разі несвоєчасного погашення податкового векселя  незалежно
від  того,  ким  погашено  податковий вексель - платником податку,
який його видав,  чи банком-авалістом,  до платника податку,  який
видав податковий вексель, чи банка-аваліста застосовуються штрафні
санкції у розмірі 1 відсотка  суми  податку  на  додану  вартість,
зазначеної у податковому векселі,  за кожен день порушення строку,
включаючи день погашення,  але  не  більш  як  50  відсотків  суми
векселя.

     7. Строк   погашення   векселя   настає   не  пізніше  720-го
календарного дня з дня  надання  такого  векселя  митному  органу,
включаючи день його видачі.

     Погашення податкового     векселя     здійснюється     шляхом
перерахування коштів до бюджету.

     Кабінет Міністрів України може визначити більш тривалі строки
погашення податкового векселя для окремих товарів.

     Обов'язки з   погашення   податкового   векселя   не   можуть
передаватися іншим особам, крім банка-аваліста; податковий вексель
не   підлягає   індосаменту;  проценти  або  інші  види  плати  за
користування податковим векселем не нараховуються.

     8.  Сума  податку  на  додану  вартість, зазначена у виданому
податковому  векселі,  відображається  окремим рядком у податковій
декларації   за   звітний  період,  у  якому  відбулося  погашення
податкового векселя.

     9. Сума  податку на додану вартість,  зазначена в податковому
векселі,  в  повному  обсязі  або  частково  не   включається   до
податкового  кредиту  платника  податку  на додану вартість,  якщо
діють обмеження,  встановлені цією статтею,  в тому числі у  разі,
якщо:

     ввезений на  митну  територію  України товар використовується
для виготовлення  товарів,  надання  послуг,  які  не  є  об'єктом
оподаткування або які звільнено від оподаткування;

     ввезений на митну територію України товар не використовується
у господарській діяльності платника податку.

     10. За умови дотримання вимог щодо формування сум податку  на
додану вартість,  які відносяться до податкового кредиту,  платник
податку  має  право  віднести  до  податкового  кредиту   звітного
(податкового)   періоду   суму   податку  на  додану  вартість  за
погашеними у такому  звітному  (податковому)  періоді  податковими
векселями.

     11.  До  податкової  декларації  платник  податку  на  додану
вартість  додає  перелік  та  копії податкових векселів, виданих і
погашених   протягом   звітного  (податкового)  періоду,  за  який
подається декларація.

     12. Облік податкових векселів здійснюється  митними  органами
та органами державної податкової служби.

     Облік податкових   векселів   митними   органами  ведеться  в
порядку, встановленому центральним митним органом.

     Облік податкових  векселів  органами   державної   податкової
служби   за   місцезнаходженням   платника  податку,  яким  видано
податковий вексель,  ведеться в порядку, встановленому центральним
органом державної податкової служби.

     Контроль за  погашенням податкових векселів здійснюють органи
державної податкової  служби  на  підставі  даних,  отриманих  від
митних органів,  податкових декларацій та платіжних документів, що
підтверджують сплату сум податку за погашеними векселями.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0