ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Четвер, 30.05.2024, 22:08

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 123 - ст. 131 | Реєстрація | Вхід

        Стаття 123. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі 
                 визначення контролюючим органом суми
                 податкового зобов'язання

     123.1. У разі якщо  контролюючий  орган  самостійно  визначає
суми   податкового   зобов'язання,   зменшення   суми   бюджетного
відшкодування  та/або  зменшення   від'ємного   значення   об'єкта
оподаткування  податком  на  прибуток або від'ємного значення суми
податку  на  додану  вартість  платника  податків  на   підставах,
визначених підпунктами 54.3.1,  54.3.2, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3
статті 54 цього Кодексу, -

     тягне за собою  накладення  на  платника  податків  штрафу  в
розмірі  25  відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання,
неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування
та/або  неправомірно  заявленої  суми  від'ємного значення об'єкта
оподаткування податком на прибуток або  від'ємного  значення  суми
податку на додану вартість;

     при повторному  протягом  1095  днів  визначені  контролюючим
органом суми податкового зобов'язання,  зменшення суми  бюджетного
відшкодування   та/або   зменшення   від'ємного  значення  об'єкта
оподаткування податком на прибуток або  від'ємного  значення  суми
податку на додану вартість -

     тягне за  собою  накладення  на  платника  податків  штрафу у
розмірі 50 відсотків суми нарахованого  податкового  зобов'язання,
неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування
та/або неправомірно заявленої  суми  від'ємного  значення  об'єкта
оподаткування  податком  на  прибуток або від'ємного значення суми
податку на додану вартість;

     при визначені   контролюючим   органом    суми    податкового
зобов'язання,   зменшення  суми  бюджетного  відшкодування  та/або
зменшення від'ємного значення об'єкта  оподаткування  податком  на
прибуток  або  від'ємного значення суми податку на додану вартість
протягом 1095 днів втретє та більше -

        тягне за собою  накладення  на  платника  податків  штрафу  у
розмірі  75  відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання,
неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування
та/або  неправомірно  заявленої  суми  від'ємного значення об'єкта
оподаткування податком на прибуток або  від'ємного  значення  суми
податку на додану вартість.

     123.2. Використання  платником  податків  (посадовими особами
платника податків)  сум,  що  не  сплачені  до  бюджету  внаслідок
отримання  (застосування)  податкової  пільги,  не за призначенням
та/або всупереч умовам чи цілям її надання  згідно  із  законом  з
питань   відповідного   податку,   збору  (обов'язкового  платежу)
додатково до штрафів, передбачених пунктом 123.1 цієї статті, -

     тягне за собою стягнення до  бюджету  суми  податків,  зборів
(обов'язкових платежів), що підлягали нарахуванню без застосування
податкової пільги.  Сплата  штрафу  не  звільняє  таких  осіб  від
відповідальності за умисне ухилення від оподаткування.

     Стаття 124. Відчуження майна, яке перебуває у податковій
                 заставі, без згоди органу державної
                 податкової служби

     124.1. Відчуження платником податків майна,  яке перебуває  у
податковій   заставі,   без  попередньої  згоди  органу  державної
податкової служби,  якщо  отримання  такої  згоди  є  обов'язковим
згідно з цим Кодексом, -

     тягне за  собою  накладення   штрафу   в   розмірі   вартості
відчуженого майна.

     Стаття 125. Порушення порядку отримання та використання
                 торгового патенту

     125.1. Суб'єкти   господарювання,  що  проводять  торговельну
діяльність,  здійснюють торгівлю готівковими валютними цінностями,
діяльність у сфері розваг та надають платні послуги:

     за порушення    порядку   використання   торгового   патенту,
передбаченого підпунктами 267.6.1 - 267.6.3  пункту  267.6  статті
267  цього  Кодексу,  сплачують  штраф  у  розмірі  збору  на один
календарний місяць (для діяльності у  сфері  розваг  -  у  розмірі
збору на один квартал);

     за здійснення  діяльності,  передбаченої  статтею  267  цього
Кодексу,  без  отримання  відповідних  торгових  патентів  або   з
порушенням  порядку використання торгового патенту,  передбаченого
підпунктами 267.6.4  -  267.6.6  пункту  267.6  статті  267  цього
Кодексу  (крім  діяльності  у  сфері  розваг),  сплачують  штраф у
подвійному  розмірі  збору  за  весь   період   здійснення   такої
діяльності, але не менше подвійного його розміру за один місяць;

     за здійснення  реалізації  товарів,  визначених пунктом 267.2
статті 267  цього  Кодексу,  без  отримання  пільгового  торгового
патенту  або  з порушенням порядку його отримання та використання,
передбаченого підпунктами 267.6.4 - 267.6.6  пункту  267.6  статті
267  цього Кодексу,  сплачують штраф у п'ятикратному розмірі збору
за  весь  період  здійснення  такої  діяльності,  але   не   менше
п'ятикратного його розміру за рік;

     за здійснення    торговельної    діяльності   без   придбання
короткотермінового патенту або з порушенням порядку його отримання
та  використання,  передбаченого  підпунктами  267.6.4  -  267.6.6
пункту  267.6  статті  267  цього  Кодексу,  сплачують   штраф   у
подвійному розмірі збору за весь строк такої діяльності;

     за здійснення діяльності у сфері розваг, передбаченої статтею
267 цього Кодексу,  без отримання відповідного  торгового  патенту
або   з   порушенням   порядку  його  використання,  передбаченого
підпунктами 267.6.4  і  267.6.5  пункту  267.6  статті  267  цього
Кодексу,  сплачують  штраф  у восьмикратному розмірі збору за весь
період здійснення такої діяльності,  але не  менше  восьмикратного
його розміру за один квартал.

     Несплата (неперерахування) суб'єктом господарювання сум збору
за здійснення деяких видів підприємницької діяльності,  зазначених
у  підпункті  267.1.1  пункту  267.1  статті  267  цього Кодексу в
порядку та у строки, визначені цим Кодексом, -

     тягне за  собою  накладення  штрафу  у  розмірі  50 відсотків
ставок збору, встановлених статтею 267 цього Кодексу.

     Стаття 126. Порушення правил сплати (перерахування) податків

     126.1. У  разі  якщо  платник  податків   не   сплачує   суми
самостійно  визначеного  грошового  зобов'язання протягом строків,
визначених цим Кодексом,  такий платник податків  притягується  до
відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

     при затримці  до  30  календарних днів включно,  наступних за
останнім днем строку  сплати  суми  грошового  зобов'язання,  -  у
розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

     при затримці   більше   30  календарних  днів,  наступних  за
останнім днем строку  сплати  суми  грошового  зобов'язання,  -  у
розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

     Стаття 127. Порушення правил нарахування, утримання
                 та сплати (перерахування) податків
                у джерела виплати

     127.1. Ненарахування,     неутримання     та/або     несплата
(неперерахування)  податків  платником  податків,  у  тому   числі
податковим  агентом,  до  або  під  час  виплати доходу на користь
іншого платника податків, -

     тягнуть за собою накладення штрафу  в  розмірі  25  відсотків
суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

     Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, -

     тягнуть за  собою  накладення  штрафу  у розмірі 50 відсотків
суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

     Дії, передбачені  частиною  першою  цього   пункту,   вчинені
протягом 1095 днів втретє та більше, -

     тягнуть за  собою  накладення  штрафу  у розмірі 75 відсотків
суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

     Відповідальність за  погашення  суми податкового зобов'язання
або податкового боргу, що виникає внаслідок вчинення таких дій, та
обов'язок  щодо погашення такого податкового боргу покладається на
особу, визначену цим Кодексом, у тому числі на податкового агента.
При  цьому  платник податку - отримувач таких доходів звільняється
від обов'язків погашення такої  суми  податкових  зобов'язань  або
податкового боргу.

     Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками
                 чи іншими фінансовими установами податкової
                 інформації органам державної податкової служби

     128.1. Неподання або подання податкової інформації банками чи
іншими фінансовими установами з порушенням строку, визначеного цим
Кодексом, органам державної податкової служби, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень.

     Ті самі  дії,  вчинені  протягом  року   після   застосування
штрафу, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень.

                          ГЛАВА 12. ПЕНЯ

     Стаття 129. Пеня

     129.1. Пеня нараховується:

     129.1.1. після закінчення встановлених цим  Кодексом  строків
погашення  узгодженого  грошового зобов'язання на суму податкового
боргу нараховується пеня.

     Нарахування пені розпочинається:

     а) при самостійному нарахуванні суми  грошового  зобов'язання
платником  податків  -  від  першого  робочого дня,  наступного за
останнім днем граничного  строку  сплати  грошового  зобов'язання,
визначеного цим Кодексом;

     б) при  нарахуванні суми грошового зобов'язання контролюючими
органами - від першого робочого дня,  наступного за останнім  днем
граничного  строку  сплати  грошового зобов'язання,  визначеного у
податковому повідомленні - рішенні згідно із цим Кодексом;

     129.1.2. у  день  настання   строку   погашення   податкового
зобов'язання,  нарахованого  контролюючим  органом  або  платником
податків у разі виявлення його заниження на суму такого  заниження
та   за   весь   період   заниження      тому  числі  за  період
адміністративного та/або судового оскарження);

     129.1.3. у  день  настання   строку   погашення   податкового
зобов'язання,   визначеного   податковим   агентом   при   виплаті
(нарахуванні) доходів на користь  платників  податків  -  фізичних
осіб,   та/або  контролюючим  органом  під  час  перевірки  такого
податкового агента.

     129.2. У разі скасування  нарахованого  контролюючим  органом
грошового  зобов'язання (його частини) у порядку адміністративного
та/або  судового  оскарження  пеня  за  період  заниження   такого
грошового зобов'язання (його частини) скасовується.

     129.3. Нарахування пені закінчується:

     129.3.1. у  день  зарахування  коштів  на відповідний рахунок
Державного казначейства України та/або в інших випадках  погашення
податкового боргу та/або грошових зобов'язань;

     129.3.2. у   день  проведення  взаєморозрахунків  непогашених
зустрічних грошових зобов'язань відповідного бюджету  перед  таким
платником податків;

     129.3.3. у  день запровадження мораторію на задоволення вимог
кредиторів (при винесенні відповідної ухвали  суду  у  справі  про
банкрутство або прийнятті відповідного рішення Національним банком
України);

     129.3.4. при прийнятті рішення щодо скасування  або  списання
суми податкового боргу (його частини).

     У разі  часткового  погашення  податкового  боргу  сума такої
частки  визначається  з  урахуванням  пені,  нарахованої  на  таку
частку.

     129.4. Пеня,  визначена  підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 цієї
статті,  нараховується на суму податкового боргу  (включаючи  суму
штрафних  санкцій  за їх наявності та без урахування суми пені) із
розрахунку 120 відсотків  річних  облікової  ставки  Національного
банку України,  діючої на день виникнення такого податкового боргу
або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з
величин  таких  ставок  є  більшою,  за  кожний  календарний  день
прострочення у його сплаті.

     Пеня, визначена підпунктом 129.1.2 пункту 129.1 цієї  статті,
нараховується  із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки
Національного банку України, діючої на день заниження.

     Пеня, визначена підпунктом 129.1.3 пункту 129.1 цієї  статті,
нараховується  із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки
Національного банку України,  діючої на день виплати (нарахування)
доходів на користь платників податків - фізичних осіб.

     129.5. Зазначений  розмір пені застосовується щодо всіх видів
податків,  зборів та інших грошових зобов'язань,  крім  пені,  яка
нараховується    за    порушення   строку   розрахунку   у   сфері
зовнішньоекономічної  діяльності,  що  встановлюється  відповідним
законодавством.

     129.6. За  порушення  строку зарахування податків до бюджетів
або державних цільових фондів,  установлених Законом України  "Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ),  з вини
банку  такий  банк  сплачує  пеню  за  кожний  день  прострочення,
включаючи день сплати, та штрафні санкції у розмірах, встановлених
цим Кодексом,  а також несе іншу відповідальність, встановлену цим
Кодексом,  за порушення порядку своєчасного  та  повного  внесення
податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету або державного
цільового фонду.  При  цьому  платник  податків  звільняється  від
відповідальності  за  несвоєчасне  або  перерахування не в повному
обсязі таких податків,  зборів та інших платежів  до  бюджетів  та
державних  цільових фондів,  включаючи нараховану пеню або штрафні
санкції.

     129.7. Не   вважається   порушенням   строку    перерахування
податків,  зборів  (обов'язкових платежів) з вини банку порушення,
вчинене  внаслідок   регулювання   Національним   банком   України
економічних  нормативів  такого  банку,  що  призводить до нестачі
вільного залишку коштів на такому кореспондентському рахунку.

     Якщо у майбутньому банк або його правонаступники  відновлюють
платоспроможність,  відлік строку зарахування податків,  зборів та
інших платежів розпочинається з моменту такого відновлення.

     129.8. При стягненні коштів  і  майна  платників  податків  -
клієнтів банків,  страхувальників страхових організацій або членів
інших небанківських фінансових установ,  утворених  відповідно  до
закону,  органи державної податкової служби або державні виконавці
не  мають  права  звертати  стягнення   на   залишки   коштів   на
кореспондентських   рахунках   банків,  а  також  на  страхові  та
прирівняні  до  них  резерви  банків,  страхових  організацій  або
фінансових  установ,  що  сформовані  відповідно  до законодавства
України.

     Стаття 130. Зупинення строків нарахування пені

     130.1. У  разі  якщо  керівник  контролюючого  органу   (його
заступник)  відповідно  до  процедури адміністративного оскарження
приймає рішення про продовження строків розгляду  скарги  платника
податків понад строки, визначені статтею 56 цього Кодексу, пеня не
нараховується протягом таких  додаткових  строків,  незалежно  від
результатів адміністративного оскарження.

     Стаття 131. Порядок сплати пені, нарахованої за невиконання
                 податкового зобов'язання

     131.1. Нараховані контролюючим органом суми  пені  самостійно
сплачуються платником податків.

     131.2. При  погашенні  суми  податкового боргу (його частини)
кошти,  що  сплачує  такий  платник  податків,   у   першу   чергу
зараховуються  в рахунок податкового зобов'язання.  У разі повного
погашення суми податкового боргу кошти,  що сплачує такий  платник
податків,  в  наступну  чергу  зараховуються  у  рахунок погашення
штрафів, в останню чергу зараховуються в рахунок пені.

     Якщо платник податків не  виконує  встановленої  цим  пунктом
черговості  платежів або не визначає її у платіжному документі (чи
визначає  з  порушенням  зазначеного  порядку),  орган   державної
податкової  служби самостійно здійснює такий розподіл такої суми у
порядку, визначеному цим пунктом.

      131.3. Суми пені  зараховуються  до  бюджетів  або  державних
цільових   фондів,   до   яких  згідно  із  законом  зараховуються
відповідні податки.


Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Травень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0