ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Четвер, 30.05.2024, 21:02

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 209 - ст. 213 | Реєстрація | Вхід

     209.17.17. обробка   чи   переробка  продукції,  одержаної  в 
результаті діяльності  платника  податку  у  сфері  сільського  та
лісового господарства і рибальства,  вважається діяльністю у сфері
сільського та лісового господарства і рибальства  за  умови,  якщо
така   продукція  вирощується,  відгодовується,  виловлюється  або
збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку  (крім
їх придбання в інших осіб) (05.01.0,  15.11.0,  15.12.0,  15.13.0,
15.20.0,  15.31.0,  15.32.0,  15.33.0,  15.41.0, 15.42.0, 15.43.0,
15.51.0,  15.61.0,  15.62.0,  15.71.0,  15.81.0,  15.83.0, 15.85.0
КВЕД) ( va375202-05 ).

     209.18. Сума податку на додану вартість,  що підлягає  сплаті
до   бюджету   сільськогосподарськими   підприємствами  усіх  форм
власності,  які відповідають  критеріям,  визначеним  статтею  209
цього  Кодексу,  але  не  обрали спеціального режиму оподаткування
діяльності  у   сфері   сільського,   лісового   господарства   та
рибальства,   передбаченого   статтею  209  цього  Кодексу,  і  на
загальних  підставах  вважаються  платником  податку   на   додану
вартість,   за  реалізовані  ними  молоко,  худобу,  птицю,  вовну
власного виробництва,  а  також  за  молочні   продукти,   молочну
сировину  та м'ясопродукти,  вироблені у власних переробних цехах,
повністю залишається  у  розпорядженні  цих  сільськогосподарських
підприємств  і  спрямовується  на  підтримку  власного виробництва
тваринницької продукції.

     У разі якщо товарно-матеріальні цінності,  виготовлені та/або
придбані,   використовуються  сільськогосподарським  підприємством
частково  для  виготовлення  зазначених  у  цьому  пункті  товарів
(послуг),  а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого
(нарахованого)  податкового  кредиту  розподіляється  виходячи   з
частки   використання   таких   товарно-матеріальних  цінностей  в
операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших
операціях.

     Стаття 210. Спеціальний режим оподаткування діяльності щодо
                 виробів мистецтва, предметів колекціонування або
                 антикваріату

     210.1. У   випадках,  визначених  цією  статтею,  операції  з
постачання  виробів  мистецтва,  предметів   колекціонування   або
антикваріату підлягають оподаткуванню згідно з нормами цієї статті
та не підлягають оподаткуванню в загальному порядку, встановленому
цим розділом.

     210.2. У цій статті терміни вживаються в такому значенні:

     культурні цінності     -     вироби    мистецтва,    предмети
колекціонування або антикваріату - товари, що належать до товарних
позицій за кодами 9701-9706 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371г-14 );

     дилер -  платник  податку,  який придбаває (набуває за іншими
цивільно-правовими договорами),  у тому числі шляхом  ввезення  на
митну територію України, культурні цінності, незалежно від мети та
цілей їх ввезення,  з метою їх подальшого  перепродажу,  незалежно
від того, діє така особа від свого імені або від імені іншої особи
за винагороду;

     маржинальний прибуток (без урахування  податку)  -  це  сума,
отримана  у  вигляді різниці між ціною продажу товарів та ціною їх
придбання, розрахованих за звичайними цінами.

     У разі  продажу  культурних  цінностей  на  публічних  торгах
(аукціонах)  його  організатор прирівнюється з метою оподаткування
до дилера відповідно до цього підпункту.

     210.3. У разі постачання культурних цінностей  застосовується
спеціальна схема оподаткування маржинального прибутку,  отриманого
дилером, відповідно до положень цієї статті.

     210.4. Маржинальна схема застосовується до постачання дилером
культурних  цінностей,  якщо  такі  цінності  були поставлені йому
однією із зазначених нижче осіб:

     а) особою, що не зареєстрована як платник податку;

     б) платником податку,  якщо операція з постачання  ним  таких
культурних   цінностей   звільняється  від  оподаткування  або  не
підлягає оподаткуванню згідно з цим розділом;

     в) платником  податку,  якщо  цим   платником   податку   при
постачанні   культурних   цінностей  був  нарахований  податок  за
маржинальною схемою;

     г) авторами культурних цінностей чи їх правонаступниками.

     Маржинальна схема може застосовуватися дилером до операцій  з
постачання  на  митній території України культурних цінностей,  що
були ввезені дилером у митному режимі імпорту.

     210.5. Базою оподаткування для операцій з постачання  дилером
культурних  цінностей є його маржинальний прибуток (без урахування
податку), до якого застосовується ставка, визначена підпунктом "а"
пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу.

     На операції з постачання на митній території України дилером,
який  застосовує  правила,  встановлені  цією  статтею,  податкова
накладна не виписується.

     210.6. Дилер,  який  придбаває  культурні  цінності  в  осіб,
визначених у пункті 210.4 цієї статті,  не має права на податковий
кредит.

     210.7. На операції з вивезення культурних цінностей у митному
режимі експорту нульова ставка податку не застосовується.

     210.8. Платник податку,  що придбаває  культурні  цінності  в
дилера,  який застосовує маржинальну схему,  не має права вимагати
податкову  накладну  та  відносити  до  податкового  кредиту  суму
податку, сплаченого на маржинальний прибуток.

     Дилер зобов'язаний  вести окремий податковий облік операцій з
придбання та постачання  культурних  цінностей  та  окремий  облік
операцій  з придбання та постачання інших товарів/послуг,  до яких
застосовується загальний режим оподаткування.

     Стаття 211. Особливості оподаткування операцій, пов'язаних із
                 виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття
                 енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та
                 перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно
                 безпечну систему

     211.1. На період виконання робіт з  підготовки  до  зняття  і
зняття   енергоблоків   Чорнобильської   АЕС   з  експлуатації  та
перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, які
виконуються  за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги,  що
надається на безоплатній та безповоротній основі,  або за  рахунок
коштів,  які передбачаються в Державному бюджеті України як внесок
України  до  Чорнобильського   фонду   "Укриття"   для   виконання
міжнародної   програми  -  Плану  здійснення  заходів  на  об'єкті
"Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди  між  Україною  та
Європейським  банком  реконструкції  та  розвитку  щодо діяльності
Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні ( 996_004 ) та Угоди про
грант (проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським
банком реконструкції та розвитку,  Урядом України і Чорнобильською
атомною електростанцією ( 996_729 ):

     звільняються від  оподаткування  операції  з  імпорту товарів
(сировини, матеріалів, устаткування та обладнання);

     оподатковуються за нульовою  ставкою  операції  з  постачання
товарів   (сировини,   матеріалів,  устаткування  та  обладнання),
виконання робіт та постачання послуг на митній території  України,
що  здійснюються  в  рамках  міжнародної технічної допомоги.  Суми
податку,  сплачені платником податку - виконавцем робіт, послуг за
контрактом, укладеним з отримувачем міжнародної технічної допомоги
(реципієнтом) або з особою-нерезидентом,  яка  уклала  контракт  з
реципієнтом,  відшкодовуються з бюджету протягом місяця, що настає
після місяця,  в якому подається податкова  декларація,  за  умови
наявності належним чином оформлених документів та підтвердження їх
матеріалами документальної перевірки.

     211.2. Зазначені  в  цій  статті  пільги  не  поширюються  на
операції, що  стосуються  підакцизних товарів та товарів 1-24 груп
УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ).

     211.3. У разі порушення  вимог  щодо  цільового  використання
зазначених  товарів  або  виконання  робіт  та  постачання  послуг
платник податку зобов'язаний збільшити податкові  зобов'язання  за
результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення,
на суму податку,  що повинна бути сплачена в  момент  ввезення  на
митну  територію  України  таких  товарів  або  виконання робіт та
постачання послуг на митній території України,  а  також  сплатити
пеню,  нараховану  на таку суму податку,  виходячи з 120 відсотків
облікової ставки Національного банку України,  що  діяла  на  день
збільшення   податкового  зобов'язання,  та  за  період  від  дати
ввезення на митну територію України таких  товарів  або  виконання
робіт   і   постачання   послуг   до  дати  збільшення  податкових
зобов'язань.

                   РОЗДІЛ VI. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

     Стаття 212. Платники податку

     212.1. Платниками податку є:

     212.1.1. Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на
митній території України, у тому числі з давальницької сировини.

     212.1.2. Особа   -   суб'єкт   господарювання,   яка  ввозить
підакцизні товари (продукцію) на митну територію України.

     212.1.3. Фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить
підакцизні   товари  (продукцію)  на  митну  територію  України  в
обсягах,  що  підлягають  оподаткуванню,  відповідно  до   митного
законодавства.

     212.1.4. Особа,  яка  реалізує конфісковані підакцизні товари
(продукцію),  підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними,
підакцизні  товари  (продукцію),  за якими не звернувся власник до
кінця строку зберігання,  та підакцизні товари (продукцію),  що за
правом  успадкування  чи  на інших законних підставах переходять у
власність  держави,  якщо   ці   товари   (продукція)   підлягають
реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку.

     212.1.5. Особа,   яка   реалізує  або  передає  у  володіння,
користування чи розпорядження підакцизні  товари  (продукцію),  що
були  ввезені  на  митну  територію  України  із  звільненням  від
оподаткування до закінчення строку, визначеного законом відповідно
до пункту 213.3 статті 213 цього Кодексу.

     212.1.6. Особа,  на  яку покладається дотримання вимог митних
режимів,  що передбачають звільнення  від  оподаткування,  у  разі
порушення таких вимог.

     212.1.7. Особа,  на  яку  покладається  виконання  умов  щодо
цільового використання підакцизних  товарів  (продукції),  на  які
встановлено  ставку  податку  0 гривень за 1 літр 100-відсоткового
спирту,  0 євро за 1000 кг нафтопродуктів у разі  порушення  таких
умов.

    
212.1.8. Особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними
товарами  (продукцією),  які  не  підлягають   оподаткуванню   або
звільняються  від оподаткування,  покладається виконання умов щодо
цільового використання  підакцизних  товарів  (продукції)  в  разі
порушення таких умов.

     212.2. Замовники,  за дорученням яких виробляються підакцизні
товари (продукція) з  давальницької  сировини,  сплачують  податок
виробнику.

     212.3. Реєстрація осіб як платників податку.

     212.3.1. Реєстрація  в органах державної податкової служби як
платника податку суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з
виробництва   підакцизних   товарів   (продукції)  та/або  імпорту
алкогольних   напоїв   та   тютюнових   виробів,   яка    підлягає
ліцензуванню,  здійснюється  на  підставі  відомостей  щодо видачі
такому суб'єкту відповідної ліцензії.

     Органи ліцензування,  що уповноважені  видавати  ліцензії  на
зазначені  види  діяльності,  зобов'язані  надати органу державної
податкової служби  за  місцезнаходженням  суб'єкта  господарювання
інформацію  про видані,  переоформлені,  призупинені або анулювані
ліцензії у п'ятиденний строк з дня здійснення таких дій.

     212.3.2. Інші платники підлягають обов'язковій реєстрації  як
платники  податку  органами  державної податкової служби за місцем
державної реєстрації таких  суб'єктів  у  місячний  строк  із  дня
початку господарської діяльності.

     Стаття 213. Об'єкти оподаткування

     213.1. Об'єктами оподаткування є операції з:

     213.1.1. реалізації  вироблених в Україні підакцизних товарів
(продукції);

     213.1.2. реалізації    (передачі)     підакцизних     товарів
(продукції)  з  метою власного споживання,  промислової переробки,
здійснення  внесків  до  статутного  капіталу,   а   також   своїм
працівникам;

     213.1.3. ввезення  підакцизних  товарів  (продукції) на митну
територію України;

     213.1.4. реалізації   конфіскованих    підакцизних    товарів
(продукції),    підакцизних    товарів    (продукції),    визнаних
безхазяйними,  підакцизних  товарів  (продукції),  за   якими   не
звернувся  власник  до  кінця  строку  зберігання,  та підакцизних
товарів  (продукції),  що  за  правом  успадкування  чи  на  інших
законних підставах переходять у власність держави;

    
213.1.5. реалізації або передачі у володіння, користування чи
розпорядження підакцизних товарів (продукції),  що були ввезені на
митну  територію  України  із  звільненням  від  оподаткування  до
закінчення  строку,  визначеного  законодавством,  відповідно   до
пункту 213.3 статті 213 цього Кодексу;

     213.1.6. обсяги  та  вартість  втрачених  підакцизних товарів
(продукції),  що перевищують встановлені норми втрат з урахуванням
пункту 214.6 статті 214 цього Кодексу.

     213.2. Операції  з  підакцизними товарами,  які не підлягають
оподаткуванню:

     213.2.1. вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції)
платником податку за межі митної території України.

     Товари (продукція)   вважаються  вивезеними  (експортованими)
платником податку  за  межі  митної  території  України,  якщо  їх
вивезення  (експортування)  засвідчене  належно  оформленою митною
декларацією;

     213.2.2. ввезення   на   митну   територію   України   раніше
експортованих  підакцизних  товарів  (продукції),  у яких виявлено
недоліки,  що  перешкоджають  реалізації  цих  товарів  на  митній
території країни імпортера, для їх повернення експортеру.

     Такі підакцизні  товари  (продукція)  ввозяться  їх продавцем
(експортером)  без  подальшої  реалізації  на   митній   території
України.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Травень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0