ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 18:23

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 286 - ст. 303 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 286. Порядок обчислення плати за землю 

     286.1. Підставою для нарахування земельного  податку  є  дані
державного земельного кадастру.

     Відповідні органи   виконавчої   влади   з  питань  земельних
ресурсів  за  запитом  відповідного  органу  державної  податкової
служби  за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію,
необхідну для обчислення і справляння плати за землю,  у  порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

     286.2. Платники   плати   за   землю   (крім  фізичних  осіб)
самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня  і  до
1 лютого  поточного  року  подають  відповідному  органу державної
податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову
декларацію  на  поточний  рік  за формою,  встановленою у порядку,
передбаченому статтею 46 цього Кодексу,  з розбивкою  річної  суми
рівними  частками  за місяцями.  Подання такої декларації звільняє
від обов'язку подання щомісячних декларацій.  При  поданні  першої
декларації  (фактичного  початку  діяльності  як платника плати за
землю)  разом  з  нею  подається  довідка   (витяг)   про   розмір
нормативної  грошової  оцінки  земельної  ділянки,  а  надалі така
довідка подається у разі затвердження нової  нормативної  грошової
оцінки землі.

    
286.3. Платник  плати  за  землю  має право подавати щомісяця
нову звітну податкову декларацію,  що звільняє його від  обов'язку
подання податкової декларації до 1 лютого поточного року, протягом
20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

     286.4. За   нововідведені    земельні    ділянки    або    за
новоукладеними  договорами  оренди  землі  платник  плати за землю
подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що
настає за звітним.

     286.5. Нарахування  фізичним  особам  сум податку проводиться
органами державної податкової служби,  які видають  платникові  до
1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення
податку за формою,  встановленою у порядку визначеному статтею  58
цього Кодексу.

     У разі  переходу  права  власності  на  земельну  ділянку від
одного власника  до  іншого  протягом  календарного  року  податок
сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до
початку того місяця,  в  якому  він  втратив  право  власності  на
зазначену  земельну  ділянку,  а  новим  власником  -  починаючи з
місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

     У разі переходу  права  власності  на  земельну  ділянку  від
одного   власника  до  іншого  протягом  календарного  року  орган
державної      податкової      служби      надсилає      податкове
повідомлення-рішення  новому  власнику  після отримання інформації
про перехід права власності.

     286.6. За земельну ділянку,  на якій розташована будівля,  що
перебуває  у  спільній  власності  кількох  юридичних або фізичних
осіб,  податок нараховується з урахуванням прибудинкової території
кожному з таких осіб:

     1) у  рівних  частинах  -  якщо  будівля перебуває у спільній
сумісній власності кількох осіб,  але не поділена  в  натурі,  або
одній з таких осіб-власників,  визначеній за їх згодою,  якщо інше
не встановлено судом;

     2) пропорційно належній частці кожної особи  -  якщо  будівля
перебуває у спільній частковій власності;

     3) пропорційно  належній  частці  кожної особи - якщо будівля
перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

     За земельну  ділянку,  на  якій   розташована   будівля,   що
перебуває  у  користуванні  кількох  юридичних  або фізичних осіб,
податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині  площі
будівлі,   що   знаходиться   в  їх  користуванні,  з  урахуванням
прибудинкової території.

     286.7. Юридична  особа  зменшує  податкові  зобов'язання   із
земельного  податку  на суму пільг,  які надаються фізичним особам
відповідно до пункту 281.1 статті 281 цього  Кодексу  за  земельні
ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні
і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

     Такий порядок   поширюється    на    визначення    податкових
зобов'язань  із  земельного  податку  юридичною особою за земельні
ділянки,  які відведені в порядку,  встановленому Законом  України
"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 )
для безоплатного  паркування  (зберігання)  легкових  автомобілів,
якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату,  члени
їх  сімей,  яким  відповідно  до  порядку  забезпечення  інвалідів
автомобілями  передано  право  керування  автомобілем,  та законні
представники  недієздатних  інвалідів  або  дітей-інвалідів,   які
перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового
апарату.

     Стаття 287. Строк сплати плати за землю

     287.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату  за
землю  з  дня  виникнення  права  власності або права користування
земельною ділянкою.

     У разі припинення  права  власності  або  права  користування
земельною  ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період
перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

     287.2. Облік фізичних осіб - платників податку і  нарахування
відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

     287.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю,  визначене
у податковій  декларації  на  поточний  рік,  сплачується  рівними
частками  власниками  та  землекористувачами  земельних ділянок за
місцезнаходженням земельної ділянки  за  податковий  період,  який
дорівнює  календарному  місяцю,  щомісяця  протягом 30 календарних
днів,  що  настають  за  останнім  календарним  днем   податкового
(звітного) місяця.

     287.4. Податкове  зобов'язання з плати за землю,  визначене у
новій звітній податковій декларації, у тому числі за нововідведені
земельні  ділянки,  сплачується  власниками  та землекористувачами
земельних  ділянок  за  місцезнаходженням  земельної  ділянки   за
податковий  період,  який  дорівнює календарному місяцю,  щомісяця
протягом 30 календарних днів,  що настають за останнім календарним
днем податкового (звітного) місяця.

     287.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів
з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

     Фізичними особами  у   сільській   та   селищній   місцевості
земельний   податок   може   сплачуватися   через  каси  сільських
(селищних) рад за квитанцією про  приймання  податкових  платежів.
Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46
цього Кодексу.

     287.6. При переході права власності на будівлю,  споруду  (їх
частину)  податок  за  земельні ділянки,  на яких розташовані такі
будівлі,  споруди  (їх  частини),  з   урахуванням   прибудинкової
території  сплачується  на  загальних  підставах  з дати державної
реєстрації права власності на нерухоме майно.

     287.7. У разі надання в оренду  земельних  ділянок    межах
населених  пунктів),  окремих  будівель  (споруд)  або  їх  частин
власниками та  землекористувачами,  у  тому  числі  зазначеними  у
пунктах 276.1,  276.4 статті 276, податок за площі, що надаються в
оренду,  обчислюється з дати укладення договору  оренди  земельної
ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

     287.8. Власник   нежилого   приміщення   (його   частини)   у
багатоквартирному жилому будинку сплачує  до  бюджету  податок  за
площі   під  такими  приміщеннями  (їх  частинами)  з  урахуванням
пропорційної  частки  прибудинкової  території  з  дати  державної
реєстрації права власності на нерухоме майно.

     Стаття 288. Орендна плата

     288.1. Підставою  для  нарахування орендної плати за земельну
ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

     Органи виконавчої влади та органи  місцевого  самоврядування,
які укладають договори оренди землі,  повинні до 1 лютого подавати
органу державної податкової служби за місцезнаходженням  земельної
ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі
на  поточний  рік,  та  інформувати  відповідний  орган  державної
податкової  служби про укладення нових,  внесення змін до існуючих
договорів оренди землі та їх розірвання  до  1  числа  місяця,  що
настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

     288.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

     288.3. Об'єктом  оподаткування  є земельна ділянка,  надана в
оренду.

     288.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються
у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

     288.5. Розмір   орендної   плати  встановлюється  у  договорі
оренди, але річна сума платежу:

     288.5.1. не може бути меншою:

     для земель  сільськогосподарського  призначення   -   розміру
земельного податку, що встановлюється цим розділом;

     для інших  категорій  земель - трикратного розміру земельного
податку, що встановлюється цим розділом;

     288.5.2. не може перевищувати:

     а) для   земельних   ділянок,   наданих    для    розміщення,
будівництва,  обслуговування  та експлуатації об'єктів енергетики,
які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел  енергії,
включаючи  технологічну  інфраструктуру  таких об'єктів (виробничі
приміщення,  бази,  розподільчі  пункти   (пристрої),   електричні
підстанції,  електричні мережі), - 3 відсотки нормативної грошової
оцінки;

     б) для  інших  земельних  ділянок,  наданих   в   оренду,   -
12 відсотків нормативної грошової оцінки;

     288.5.3. може бути більшою граничного розміру орендної плати,
ніж зазначений у підпункті 288.5.2,  у разі визначення орендаря на
конкурентних засадах.

     288.6. Плата   за   суборенду   земельних   ділянок  не  може
перевищувати орендної плати.

     288.7. Податковий період,  порядок обчислення орендної плати,
строк  сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується
відповідно до вимог статей 285-287 цього розділу.

     Стаття 289. Індексація нормативної грошової оцінки земель

     289.1. Для  визначення  розміру  податку  та  орендної  плати
використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

     Центральний орган   виконавчої   влади   з  питань  земельних
ресурсів здійснює управління у сфері оцінки  земель  та  земельних
ділянок.

     289.2. Центральний  орган виконавчої влади з питань земельних
ресурсів за  індексом  споживчих  цін  за  попередній  рік  щороку
розраховує  величину  коефіцієнта  індексації нормативної грошової
оцінки земель,  на який  індексується  нормативна  грошова  оцінка
сільськогосподарських  угідь,  земель  населених  пунктів та інших
земель несільськогосподарського призначення за станом на  1  січня
поточного року, що визначається за формулою:

                       Кі = [І - 10] : 100,
     де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

     У разі  якщо індекс споживчих цін не перевищує 110 відсотків,
такий індекс застосовується із значенням 110.

    Коефіцієнт індексації  нормативної  грошової  оцінки   земель
застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної
грошової оцінки земель.

     289.3. Центральний орган виконавчої влади з питань  земельних
ресурсів,  Рада  міністрів  Автономної  Республіки Крим,  обласні,
Київська  та  Севастопольська  міські  державні  адміністрації  не
пізніше   15   січня   поточного  року  забезпечують  інформування
центрального органу державної податкової служби і власників  землі
та  землекористувачів  про щорічну індексацію нормативної грошової
оцінки земель.

     Стаття 290. Порядок зарахування до бюджетів плати за землю

     290.1. Плата за землю зараховується до  відповідних  місцевих
бюджетів у   порядку,   визначеному   Бюджетним  кодексом  України
( 2456-17 ) для плати за землю.

             РОЗДІЛ XIV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ

     ГЛАВА 1 виключена.

        ГЛАВА 2. ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК

     Стаття 301. Платники податку

     301.1. Платниками    податку    з    урахуванням    обмежень,
встановлених    пунктом    301.6    цієї   статті,   можуть   бути
сільськогосподарські    товаровиробники,     у     яких     частка
сільськогосподарського  товаровиробництва за попередній податковий
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

     У селекційних центрах,  на підприємствах    об'єднаннях)  з
племінної  справи у тваринництві до продукції власного виробництва
також належать племінні  (генетичні)  ресурси,  придбані  в  інших
селекційних центрах, на підприємствах (в об'єднаннях) із племінної
справи у тваринництві та реалізовані вітчизняним підприємствам для
осіменіння маточного поголів'я тварин.

     Якщо сільськогосподарський  товаровиробник утворюється шляхом
злиття,  приєднання,  перетворення,  поділу або виділення згідно з
відповідними нормами  Цивільного  кодексу  України ( 435-15 ),  то
норма    щодо     дотримання     частки     сільськогосподарського
товаровиробництва,  яка  дорівнює  або  перевищує  75 відсотків за
попередній податковий (звітний) рік, поширюється на:

     усіх осіб окремо, які зливаються або приєднуються;

     кожну окрему особу, утворену шляхом поділу або виділу;

     особу, утворену шляхом перетворення.

     301.2. Сільськогосподарські товаровиробники,  утворені шляхом
злиття  або  приєднання,  можуть  бути  платниками  податку  в рік
утворення,  якщо частка сільськогосподарського  товаровиробництва,
отримана    за   попередній   податковий   (звітний)   рік   всіма
товаровиробниками,  які беруть участь у їх утворенні, дорівнює або
перевищує 75 відсотків.

     301.3. Сільськогосподарські товаровиробники,  утворені шляхом
перетворення платника податку,  можуть бути платниками  податку  в
рік     перетворення,     якщо    частка    сільськогосподарського
товаровиробництва,  отримана за  попередній  податковий  (звітний)
рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.


     301.4. Сільськогосподарські товаровиробники,  утворені шляхом
поділу або виділення,  можуть бути платниками податку з наступного
року,   якщо   частка   сільськогосподарського  товаровиробництва,
отримана за попередній  податковий  (звітний)  рік,  дорівнює  або
перевищує 75 відсотків.

     301.5. Новоутворені    сільськогосподарські   товаровиробники
можуть бути платниками податку  з  наступного  року,  якщо  частка
сільськогосподарського  товаровиробництва,  отримана за попередній
податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

     301.6. Не може бути зареєстрований як платник податку:

     301.6.1. суб'єкт господарювання,  у якого понад 50  відсотків
доходу,  отриманого  від  продажу  сільськогосподарської продукції
власного виробництва та продуктів її  переробки,  становить  дохід
від   реалізації  декоративних  рослин,  диких  тварин  і  птахів,
хутряних виробів і хутра;

     301.6.2. суб'єкт господарювання,  що провадить  діяльність  з
виробництва    та/або   реалізації   підакцизних   товарів,   крім
виноматеріалів виноградних    (коди    згідно    з     УКТ     ЗЕД
2204 29-2204 30)  (  2371а-14  ),  вироблених   на   підприємствах
первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які
використовують   такі   виноматеріали   для   виробництва  готової
продукції;

     301.6.3. суб'єкт  господарювання,  який   на   день   подання
документів  для  набуття  статусу  платника податку має податковий
борг  (недоїмку),  за  винятком  безнадійного  податкового   боргу
(недоїмки),  який  виник  внаслідок дії обставин непереборної сили
(форс-мажорних обставин).

     Стаття 302. Об'єкт оподаткування

     302.1. Об'єктом       оподаткування       податком        для
сільськогосподарських        товаровиробників        є       площа
сільськогосподарських   угідь   (ріллі,   сіножатей,   пасовищ   і
багаторічних  насаджень)  та/або  земель водного фонду (внутрішніх
водойм,  озер,  ставків,  водосховищ),  що перебуває  у  власності
сільськогосподарського   товаровиробника   або   надана   йому   у
користування, у тому числі на умовах оренди.

     Стаття 303. База оподаткування

     303.1. Базою оподаткування податком для сільськогосподарських
товаровиробників   є  нормативна  грошова  оцінка  одного  гектара
сільськогосподарських   угідь   (ріллі,   сіножатей,   пасовищ   і
багаторічних насаджень), проведена за станом на 1 липня 1995 року,
для  земель  водного  фонду  (внутрішніх  водойм,  озер,  ставків,
водосховищ)  -  нормативна  грошова  оцінка одного гектара ріллі в
Автономній Республіці Крим або в області,  проведена за станом  на
1 липня 1995 року.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0