ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Неділя, 03.03.2024, 17:38

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 209 | Реєстрація | Вхід

     209.8. Норми  цієї  статті  не  поширюються   на   виробників 
підакцизних товарів,  крім підприємств первинного виноробства, які
поставляють виноматеріали    (коди    згідно     з     УКТ     ЗЕД
2204 29 - 2204 30) ( 2371а-14 ).

     209.9. Сільськогосподарське    підприємство   надає   покупцю
податкову накладну в порядку, встановленому цим розділом.

     209.10. Для отримання свідоцтва про  реєстрацію  як  суб'єкта
спеціального     режиму     оподаткування     сільськогосподарське
підприємство  реєструється   у   відповідному   органі   державної
податкової  служби з дотриманням правил та у строки,  що визначені
статтею 183 цього Кодексу  для  реєстрації  платників  податку  на
додану вартість.

     У свідоцтві     про     реєстрацію     сільськогосподарського
підприємства як суб'єкта спеціального режиму  оподаткування,  крім
відомостей,  передбачених  у  свідоцтві  про  реєстрацію  платника
податку  на  додану  вартість  на  загальних  підставах,   повинен
міститися  перелік  видів діяльності такого сільськогосподарського
підприємства.

     209.11. Якщо  суб'єкт   спеціального   режиму   оподаткування
поставляє  протягом  попередніх  12 послідовних звітних податкових
періодів  сукупно  несільськогосподарські  товари/послуги,  питома
вага яких   перевищує   25  відсотків  вартості  всіх  поставлених
товарів/послуг, то:

     а) на таке  підприємство  не  поширюється  спеціальний  режим
оподаткування,   встановлений   цією  статтею.  Таке  підприємство
зобов'язане визначити податкове зобов'язання з  цього  податку  за
підсумками  звітного  податкового  періоду,  в якому було допущено
таке перевищення,  і сплатити  податок  до  бюджету  в  загальному
порядку;

     б) орган    державної   податкової   служби   виключає   таке
підприємство з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування
та  може повторно включити його до такого реєстру після закінчення
наступних 12 послідовних звітних податкових періодів за  наявності
підстав, визначених цією статтею;

     в) таке підприємство вважається платником зазначеного податку
на загальних підставах  з  першого  числа  місяця,  в  якому  було
допущено таке перевищення.

     Якщо суб'єкти  спеціального  режиму  оподаткування  не можуть
самостійно покрити  збитки,  що  виникли  внаслідок  дії  обставин
непереборної  сили,  такі  суб'єкти  мають  право продовжити строк
застосування  спеціального  режиму  оподаткування  без  дотримання
розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом.

     Це правило  не  застосовується,  якщо  ризики  втрати товарів
(запасів)  були  належно  застраховані.  У  такому  випадку   суми
одержаних  страхових  виплат  враховуються  при визначенні питомої
ваги вартості сільськогосподарських  товарів/послуг  у  загальному
обсязі постачання за відповідний звітний період.

     Рішення про  наявність  обставин  непереборної сили,  перелік
суб'єктів,  що постраждали внаслідок таких  обставин,  та  терміни
застосування  спеціального  режиму  оподаткування  без  дотримання
розміру  питомої  ваги,  встановленої  цим  пунктом,  визначаються
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами.

     Норми цього пункту починають застосовуватися після закінчення
терміну,  визначеного Верховною Радою Автономної Республіки  Крим,
обласними радами.

     209.12. Свідоцтво   про   реєстрацію   сільськогосподарського
підприємства  як  суб'єкта   спеціального   режиму   оподаткування
підлягає анулюванню в разі, якщо:

     а) сільськогосподарське  підприємство  подає заяву про зняття
його з реєстрації як суб'єкта  спеціального  режиму  оподаткування
та/або  заяву  про його реєстрацію як платника зазначеного податку
на загальних підставах;

     б) сільськогосподарське  підприємство   підлягає   реєстрації
платником податку на загальних підставах;

     в) сільськогосподарське   підприємство   припиняється  шляхом
ліквідації або реорганізації;

     г) сільськогосподарське  підприємство  не  подає   податкової
звітності  з  податку  протягом  останніх  12  послідовних звітних
податкових періодів.

     У таких    випадках     сільськогосподарське     підприємство
зобов'язане повернути органу державної податкової служби свідоцтво
про реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.

     209.13. Сільськогосподарське    підприємство    -     суб'єкт
спеціального  режиму  оподаткування  подає  податкову декларацію у
строки та в порядку,  що встановлені для інших платників  податку.
Форма  податкової декларації,  яка подається сільськогосподарським
підприємством -  суб'єктом  спеціального   режиму   оподаткування,
затверджується  відповідно  до  пункту  201.15  статті  201  цього
Кодексу.

     209.14. Сільськогосподарське    підприємство    -     суб'єкт
спеціального  режиму оподаткування здійснює оподаткування операцій
з продажу (постачання) сільськогосподарської продукції за ставкою,
визначеною підпунктом "а" пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу.

     У разі      експорту      сільськогосподарської     продукції
застосовується ставка податку,  визначена  підпунктом  "б"  пункту
193.1 статті 193 цього Кодексу.

     209.15. Для цілей цієї статті застосовуються такі терміни:

     209.15.1. виробничі   фактори,  за  рахунок  яких  сформовано
податковий кредит:

     а) товари/послуги,  які  придбаваються  сільськогосподарським
підприємством     для     їх     використання     у    виробництві
сільськогосподарської  продукції,  а  також  основні  фонди,   які
придбаваються   (споруджуються)   з   метою   їх   використання  у
виробництві сільськогосподарської продукції.
 
     У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або
придбані,   використовуються  сільськогосподарським  підприємством
частково для виготовлення сільськогосподарських товарів  (послуг),
а   частково   для   інших   товарів/послуг,  то  сума  сплаченого
(нарахованого)  податкового  кредиту  розподіляється  виходячи   з
частки   використання  таких  товарів/послуг,  основних  фондів  в
операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших
операціях;

     б) послуги, супутні постачанню сільськогосподарського товару,
який  вирощується,  відгодовується,  виловлюється  або  збирається
(заготовлюється) безпосередньо платником податку:

     сіяння та саджання рослин, збирання врожаю, його брикетування
чи  складування,  проведення  інших  польових   робіт,   включаючи
внесення добрив та засобів захисту рослин;
     пакування та  підготовка  до  продажу,  у тому числі сушіння,
очищення,     розмелювання,     дезінфекція     та     силосування
сільськогосподарської продукції (01.41.0 КВЕД) ( va375202-05 );
     зберігання сільськогосподарської продукції;
     вирощування, розведення,   відгодівля   та   забій  свійських
сільськогосподарських тварин, застосування засобів захисту тварин,
проведення протиепізоотичних заходів;
     отримання послуг    з    використання   сільськогосподарської
техніки, крім отримання її у фінансову оренду (лізинг);
     отримання послуг,  супутніх   веденню   сільськогосподарської
діяльності,   а   саме   з  питань  оподаткування,  бухгалтерської
звітності  та   обліку,   організації   внутрішнього   виробничого
управління (74.14.0 КВЕД) ( va375202-05 );
     знищення бур'яну  та  шкідливих  комах,  оброблення посівів і
сільськогосподарських  площ  засобами  захисту  рослин,  а   також
використання засобів захисту тварин;
     експлуатація меліоративних   зрошувальних   та   осушувальних
систем для посівних площ і сільськогосподарських угідь;
     розділ м'яса для товарної кондиції;
   
 
     209.15.2. діяльність у сфері сільського господарства:

     а) виробництво  продукції  рослинництва,  а  саме   рослинних
культур,   а  також  вирощування  фруктів  та  овочів,  квітів  та
декоративних рослин (у відкритих або  закритих  ґрунтах),  грибів,
насіння,  прянощів,  саджанців та водоростей,  а також їх обробка,
переробка та/або консервація;
     б) виробництво  продукції  тваринництва,  а  саме   свійських
сільськогосподарських    тварин,    птахівництва,    кролівництва,
бджільництва,  а  також  розведення  шовкопрядів,  змій  та  інших
плазунів  або слимаків та інших наземних ссавців,  безхребетних та
комах, а також їх обробка, переробка та/або консервація;
     в) надання послуг іншим сільськогосподарським підприємствам з
використанням  сільськогосподарської  техніки,  крім  надання її у
фінансову оренду (лізинг);

     209.15.3. діяльність   у    сфері    лісового    господарства
(лісництва):

     а) залісення,   вирощування   і   догляд   за   деревами  або
чагарниками чи вирубування дерев та/або чагарників;
     б) збирання  дикорослих  грибів  та  ягід,  інших  дикорослих
рослин, їх обробка та консервація;

     209.15.4. діяльність у сфері рибальства:

     а) розведення  та/або виловлення прісноводної (лиманної) риби
чи інших   прісноводних   (лиманних)   (05.02.0,   05.01.0   КВЕД)
( va375202-05 );
     б) розведення  та виловлення морської або океанічної риби або
безхребетних (05.02.0, 05.01.0 КВЕД) ( va375202-05 );
     в) розведення та виловлювання мушель,  устриць, ракоподібних,
жаб, дикорослих водоростей;
     г) обробка  та/або консервація риби або інших прісноводних чи
морських  безхребетних,  мушель,   устриць,   ракоподібних,   жаб,
дикорослих водоростей;

     209.15.5. виробництво  продукції  на  давальницьких умовах із
сировини,  яка  вирощується,  відгодовується,   виловлюється   або
збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку,  - це
операція з постачання  сільськогосподарської  сировини  замовником
(власником)  - суб'єктом спецрежиму виробникові (переробникові) та
прийняття  останнім  для   переробки   (обробки,   збагачення   чи
використання) на готову продукцію на виробничих потужностях такого
виробника (переробника) за відповідну плату  без  отримання  права
власності на таку продукцію.

     209.16. Обробка   чи   переробка   продукції,   одержаної   в
результаті діяльності  платника  податку  у  сфері  сільського  та
лісового господарства і рибальства,  вважається діяльністю у сфері
сільського та лісового господарства і рибальства  за  умови,  якщо
така   продукція  вирощується,  відгодовується,  виловлюється  або
збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку  (крім
їх придбання в інших осіб) (05.01.0,  15.11.0,  15.12.0,  15.13.0,
15.20.0,  15.31.0,  15.32.0,  15.33.0,  15.41.0, 15.42.0, 15.43.0,
15.51.0,  15.61.0,  15.62.0,  15.71.0,  15.81.0,  15.83.0, 15.85.0
КВЕД) ( va375202-05 ).

     209.17. Дія спеціального режиму  оподаткування  діяльності  у
сфері  сільського  та  лісового  господарства,  а також рибальства
поширюється на:

     209.17.1. вирощування зернових та технічних культур  (01.11.0
КВЕД) ( va375202-05 ):

     вирощування зернових   культур  на  зерно  для  продовольчого
споживання, на корм, на насіння;
    вирощування бобових  культур,  які   підлягатимуть   сушінню,
лущінню  на  зерно  для  продовольчого  споживання,  на  корм,  на
насіння;
     вирощування картоплі для продовольчого споживання,  технічних
цілей, на насіння;
     вирощування фабричного цукрового буряку;
     вирощування тютюну   і  махорки,  первинне  оброблення  листя
(збирання, сушіння, сортування тощо), вирощування розсади;
     вирощування насіння та плодів олійних культур (арахісу,  сої,
соняшнику,   кользи,   рапсу,   рижію   тощо)   для  продовольчого
споживання, технічних цілей, а також на насіння;
     вирощування однорічних і багаторічних трав на  зелений  корм,
випас, сіно, сінаж і силос;
     вирощування кормових коренеплодів (буряку,  брукви,  турнепсу
тощо);
     вирощування баштанних кормових культур;
     вирощування зернових і зернобобових,  а також їх  сумішей  на
зелений корм, випас, сіно, сінаж, силос;
     одержування насіння  цукрового  буряку  та  насіння  кормових
культур (включаючи трави);
     вирощування та первинне  оброблення  (замочування)  прядивних
культур;
     вирощування ефіроолійних культур;
     вирощування лікарських      однорічних     і     багаторічних
трав'янистих, напівчагарникових, ліано- та деревоподібних культур;
    
вирощування садивного матеріалу  ефіроолійних  та  лікарських
культур;
     вирощування коренеплодів  і  бульбоплодів  з  високим вмістом
крохмалю або інуліну (топінамбуру, батату тощо);
     вирощування шишок хмелю, цикорію;

    
209.17.2. овочівництво;    декоративне     садівництво     та
вирощування продукції розсадників (01.12.0 КВЕД) ( va375202-05 ):

     вирощування овочевих  та  баштанних культур для продовольчого
споживання:  помідорів,  огірків,  капусти,  столової  моркви   та
буряків,  кабачків,  баклажанів,  динь,  кавунів,  бобових, які не
підлягатимуть лущінню,  салатів,  цибулі,  цукрової  кукурудзи  та
інших;
     вирощування зелені: кропу, петрушки, салату, шпинату тощо;
     вирощування овочевої розсади, насіння овочевих культур;
     вирощування міцелію та грибів, збирання лісових грибів;
     вирощування квітів,   насіння,  розсади,  квіткових  цибулин,
бульб тощо;
     вирощування садивного     матеріалу     плодово-ягідних     і
горіхоплідних культур та винограду;

    
209.17.3. вирощування  фруктів,  ягід,  горіхів,  культур для
виробництва напоїв і прянощів (01.13.0 КВЕД) ( va375202-05 ):

     вирощування фруктів: яблук, слив тощо;
     вирощування ягід: суниці, малини, смородини тощо;
     вирощування винограду;
     вирощування горіхів (горіхів  волоських,  мигдалю,  фісташок,
фундука тощо);
     вирощування культур для виробництва прянощів (листя,  квітів,
насіння, плодів);
     вирощування садивного  матеріалу   рослин   для   виробництва
прянощів;
     перероблення фруктів,  ягід  і  винограду  на  вино  в  межах
господарства, що їх вирощує;

    
209.17.4. розведення великої рогатої  худоби  (01.21.0  КВЕД)
( va375202-05 ):

     відтворювання поголів'я великої рогатої худоби;
     вирощування великої рогатої худоби;
     одержання сирого молока корів, буйволиць, ячих;
     одержання сперми бугаїв;

    
209.17.5. розведення   овець,   кіз,   коней  (01.22.0  КВЕД)
( va375202-05 ):

     відтворювання поголів'я овець, кіз, коней, мулів, віслюків;
     вирощування овець, кіз, коней, мулів, віслюків;
    одержання сирого овечого і козячого молока;
     одержання сирого кобилячого молока;
     одержання овечої вовни;
     одержання козячої вовни та козячого пуху;
     одержання волос тварин;
     одержання сперми баранів, козлів, жеребців;

     209.17.6. розведення свиней (01.23.0 КВЕД) ( va375202-05 ):

     відтворювання поголів'я свиней;
     вирощування свиней;
     одержання сперми кнурів;

     209.17.7. розведення птиці (01.24.0 КВЕД) ( va375202-05 ):

     відтворювання поголів'я  свійської   птиці   (курей,   гусей,
індиків, цесарок, перепілок, страусів тощо);
     вирощування свійської птиці;
     одержання яєць;

     209.17.8. розведення     інших    тварин    (01.25.0    КВЕД)
( va375202-05 ):

     розведення тварин на фермах;
     розведення кролів, одержання продукції кролівництва (шкурки);
     розведення бджіл, одержання меду, воску тощо;
     розведення хутрових звірів, одержання хутрової сировини;
     розведення водоплавних тварин (нутрій, ондатр тощо);
     розведення шовкопряда, одержання коконів шовкопряда;
     вирощування каліфорнійського  червоного  черв'яка  та   інших
вермікультур;
     одержання біогумусу;
     розведення інших   тварин  (верблюдів,  оленів,  лабораторних
тварин тощо);
     одержання іншої продукції тварин;
     одержання сирої шкури свиней;

     209.17.9. змішане  сільське   господарство   (01.30.0   КВЕД)
( va375202-05 );

     209.17.10. лісівництво   та   лісозаготівлі   (02.01.1  КВЕД)
( va375202-05 ):

     вирощування будівельного лісу:  посадка,  підсадка саджанців,
охорона лісу та лісосік;
     вирощування молодого порослевого лісу та балансової деревини;
     вирощування лісосадивних матеріалів;
     вирощування різдвяних ялинок;
     лісозаготівлі, рубання  лісу  та виробництво ділової деревини
(колод, стовпів, жердин), одержання паливної деревини;
     вирубування (дерев)  лісу  з  метою   приведення   земель   у
придатність для сільськогосподарського виробництва;
     вирощування рослинних матеріалів для плетіння;

     209.17.11. одержання продукції лісового господарства (02.01.2
КВЕД) ( va375202-05 ):

     збирання лісових продуктів (жолудів, каштанів, моху тощо);
     збирання соків (березового, кленового тощо);
     збирання живиці, природних смол;
     збирання насіння дерев і чагарників для лісонасаджень;
     збирання корка,   шелаку,   камеді,   бальзамів,   дикорослих
луб'яних рослин;

     209.17.12. рибництво (05.02.0 КВЕД) ( va375202-05 ):
     морське і прісноводне рибництво;

    
209.17.13. надання послуг у рибальстві, рибництві:

     послуги, пов'язані     з     рибальством    (05.01.0    КВЕД)
( va375202-05 );
     надання послуг,  пов'язаних з діяльністю риборозплідників  та
рибних ферм,   обстеження    стану    водоймищ   (05.02.0   КВЕД)
( va375202-05 );

     209.17.14. надання  послуг   у   рослинництві,   облаштування
ландшафту (01.41.0 КВЕД) ( va375202-05 ):

     надання послуг у рослинництві за винагороду або на договірній
основі:    передпосівна     підготовка     полів     і     насіння
сільськогосподарських      культур;      посів      і      садіння
сільськогосподарських культур; обприскування сільськогосподарських
культур,  у  тому  числі  з  повітря;  обрізання плодових дерев та
винограду; пересаджування рису, розсаджування буряку;
     надання послуг із збирання врожаю та підготовка продукції  до
первинної  реалізації:  очищення,  різання,  сортування,  сушіння,
дезінфекція,  покривання воском,  полірування, пакування, лущення,
замочування,  охолодження  чи  пакування  навалом,  у тому числі з
фасуванням у безкисневому середовищі;  захист рослин від хвороб  і
шкідників; агрохімічне обслуговування;
     надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки
за участю обслуговуючого персоналу;
     експлуатація зрошувальних і осушувальних систем;
     насадження та облаштування ландшафту для  захисту  від  шуму,
вітру, ерозії, видимості та засліплення;
     облаштування і догляд ландшафту з метою захисту навколишнього
природного    середовища    (відновлення     природного     стану,
рекультивація,  меліорація земель,  створення зон затримки вологи,
відстійників дощової води тощо);

     209.17.15. надання  послуг  у  тваринництві  (01.42.0   КВЕД)
( va375202-05 ):

     надання послуг у тваринництві за винагороду або на договірній
основі:
     утримання тварин та послуги з догляду за свійською худобою  і
птицею;
     послуги з обстеження стану стада,  перегону та випасу худоби,
очищення та дезінфекції тваринницьких приміщень тощо;
     послуги із  стимулювання  розведення  худоби   і   птиці   та
забезпечення зростання їх продуктивності;
     штучне запліднення тварин;
     стриження овець;

     209.17.16. надання  послуг  у  лісовому господарстві (02.02.0
КВЕД) ( va375202-05 ):

     послуги з   лісівництва   (таксація,   оцінка    промислового
використання лісу, посадка саджанців, залісення та лісовідновлення
тощо);
     захист лісу від пожеж;
     боротьба із шкідниками та хворобами лісу;
     послуги з   лісозаготівлі    (транспортування    необробленої
деревини в межах лісу);    

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0