ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Четвер, 30.05.2024, 21:23

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 195 - ст. 197 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 195. Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою 
                 ставкою

     195.1. За нульовою ставкою оподатковуються операції з:

     195.1.1. експорту товарів (супутніх послуг),  якщо їх експорт
підтверджений митною декларацією,  оформленою відповідно до  вимог
митного законодавства;

     195.1.2. постачання товарів:

     а) для заправки або забезпечення морських суден, що:
     використовуються для   навігаційної  діяльності,  перевезення
пасажирів або вантажів за плату,  промислової,  риболовецької  або
іншої   господарської   діяльності,   що   провадиться  за  межами
територіальних вод України;

     використовуються для  рятування  або   подання   допомоги   в
нейтральних або територіальних водах інших країн;

     входять до   складу   Військово-Морських   Сил   України   та
відправляються за межі територіальних вод України, у тому числі на
якірні стоянки;

     б) для заправки або забезпечення повітряних суден, що:

     виконують міжнародні  рейси  для  навігаційної  діяльності чи
перевезення пасажирів або вантажів за плату;

     входять до складу Повітряних Сил України та відправляються за
межі повітряного кордону України, у тому числі у місця тимчасового
базування;

     в) для  заправки  (дозаправки)  та   забезпечення   космічних
кораблів, космічних ракетних носіїв або супутників Землі;

     г) для   заправки  (дозаправки)  або  забезпечення  наземного
військового транспорту чи іншого спеціального контингенту Збройних
Сил  України,  що  бере  участь  у  миротворчих акціях за кордоном
України, або в інших випадках, передбачених законодавством;

     ґ) постачання   товарів/послуг   підприємствами    роздрібної
торгівлі,  які  розташовані  на  території України в зонах митного
контролю (магазинах  безмитної  торгівлі  (безмитних  магазинах)),
відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.

     Постачання товарів/послуг   магазинами   безмитної   торгівлі
(безмитними  магазинами)  може  здійснюватися  виключно   фізичним
особам,  які  виїжджають  за  митний кордон України,  або фізичним
особам,  які переміщуються  транспортними  засобами,  що  належать
резидентам та знаходяться поза митними кордонами України.  Порядок
контролю  за  дотриманням  норм  цього  підпункту   встановлюється
Кабінетом Міністрів України.  Порушення норм цього підпункту тягне
за собою відповідальність, встановлену Законом.

     Товари, придбані у безмитних магазинах без сплати податку  на
додану вартість, у разі зворотного ввезення таких товарів на митну
територію   України   підлягають    оподаткуванню    у    порядку,
передбаченому для оподаткування операцій з імпорту;

     195.1.3. постачання таких послуг:

     а) міжнародні  перевезення  пасажирів  і  багажу  та вантажів
залізничним,  автомобільним,  морським і  річковим  та  авіаційним
транспортом.

     Для цілей цього підпункту перевезення вважається міжнародним,
якщо  таке  перевезення   здійснюється   за   єдиним   міжнародним
перевізним документом;

     б) послуги,   що   передбачають   роботи  з  рухомим  майном,
попередньо ввезеним на митну територію України для виконання таких
робіт та вивезеним за межі митної території України платником,  що
виконував такі роботи, або отримувачем-нерезидентом.

     До робіт  з  рухомим  майном  належать  роботи  з   переробки
товарів,  що  можуть включати власне переробку (обробку) товарів -
монтаж,  збирання,  монтування та налагодження,  у результаті чого
створюються   інші  товари,  у  тому  числі  постачання  послуг  з
переробки давальницької сировини,  а також модернізацію та  ремонт
товарів,  що  передбачає проведення комплексу операцій з частковим
або повним відновленням  виробничого  ресурсу  об'єкта  (або  його
складових частин), визначеного нормативно-технічною документацією,
у  результаті  виконання  якого  передбачається  поліпшення  стану
такого об'єкта;

     в) послуги  з  обслуговування повітряних суден,  що виконують
міжнародні рейси.

     До послуг з обслуговування повітряних  суден,  які  виконують
міжнародні рейси, відносяться послуги, які комплексно необхідні та
безпосередньо пов'язані з виконанням міжнародного рейсу, а саме:

     обслуговування повітряних  суден  та  пасажирів  в  аеропорту
(посадка-зліт   повітряного   судна,  обслуговування  пасажирів  в
аеровокзалі,  забезпечення   авіаційної   безпеки,   наднормативна
стоянка повітряного судна);

     послуги з   наземного   обслуговування  повітряних  суден  та
пасажирів в аеропортах;

     оренда аеропортових  приміщень  у  частині  використання  для
обслуговування  міжнародних  рейсів  (офіси,  стійки реєстрації та
інші службові приміщення,  які орендуються  авіаперевізниками,  що
виконують міжнародні рейси);

     послуги персоналу з обслуговування повітряних суден.

     195.2. У  разі  якщо  операції з постачання товарів звільнено
від  оподаткування  на  митній  території  України  відповідно  до
положення  цього  розділу,  до  операцій  з експорту таких товарів
(супутніх послуг) застосовується нульова ставка.

     Стаття 196. Операції, що не є об'єктом оподаткування

     196.1. Не є об'єктом оподаткування операції з:

     196.1.1. випуску  (емісії),  розміщення  у   будь-які   форми
управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів,
що  випущені  в  обіг   (емітовані)   суб'єктами   підприємницької
діяльності,  Національним  банком України,  Міністерством фінансів
України,  органами місцевого самоврядування відповідно до  закону,
включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати,  сертифікати фонду
операцій з нерухомістю,  деривативи,  а також корпоративні  права,
виражені  в  інших,  ніж цінні папери,  формах;  обміну зазначених
цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні
папери,  формах,  на інші цінні папери;  розрахунково-клірингової,
реєстраторської  та  депозитарної  діяльності  на   ринку   цінних
паперів,  а  також  діяльності з управління активами (у тому числі
пенсійними активами,  фондами банківського управління), відповідно
до закону.

     Норми цього підпункту не застосовуються до операцій з продажу
бланків дорожніх,  банківських та іменних чеків,  цінних  паперів,
розрахункових та платіжних документів, пластикових (розрахункових)
карток,  а також ювілейних і пам'ятних монет, які реалізуються для
нумізматичних  цілей  та  інших товарів/послуг,  за які стягується
окрема плата у вигляді фіксованої суми або відсотка;

     196.1.2. передачі майна у схов (відповідальне зберігання),  а
також у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг;

     повернення майна  із  схову (відповідального зберігання) його
власнику,  а також майна,  попередньо переданого в лізинг (оренду)
лізингодавцю (орендодавцю), крім переданого у фінансовий лізинг;

     нарахування та   сплати   процентів   або  комісій  у  складі
орендного  (лізингового)  платежу  у  межах  договору  фінансового
лізингу;  по  об'єкту  фінансового лізингу,  оціненого в іноземній
валюті,  сплата процентів з  метою  оподаткування  визначається  у
гривнях за курсом валют, визначеним Національним банком України на
момент сплати;

     передачі майна в заставу  (іпотеку)  позикодавцю  (кредитору)
та/або  в забезпечення іншої дійсної вимоги кредитора,  повернення
такого майна із застави (іпотеки) його власнику  після  закінчення
дії відповідного договору,  якщо місце такої передачі (повернення)
знаходиться на митній території України;

     грошових виплат  основної  суми  консолідованого   іпотечного
боргу та процентів,  нарахованих на неї, об'єднання та/або купівлі
(продажу) консолідованого іпотечного боргу,  заміною однієї частки
консолідованого   іпотечного   боргу   на  іншу,  або  поверненням
(зворотним  викупом)  такого  консолідованого   іпотечного   боргу
відповідно до закону резидентом або на його користь;

     196.1.3. надання  послуг із страхування,  співстрахування або
перестрахування  особами,  які  мають   ліцензію   на   здійснення
страхової  діяльності  відповідно до закону,  а також пов'язаних з
такою діяльністю  послуг  страхових  (перестрахових)  брокерів  та
страхових агентів;

     надання послуг     із     загальнообов'язкового    державного
соціального страхування (у  тому  числі  пенсійного  страхування),
недержавного пенсійного забезпечення,  залучення та обслуговування
пенсійних  вкладів  та  рахунків  учасників  фондів   банківського
управління, адміністрування недержавних пенсійних фондів;

     196.1.4. обігу  валютних цінностей (у тому числі національної
та  іноземної  валюти),  банківських  металів,  банкнот  та  монет
Національного банку України,  за винятком тих, що використовуються
для нумізматичних  цілей,  базою  оподаткування  яких  є  продажна
вартість; випуску, обігу та погашення лотерейних білетів державних
грошових лотерей,  інших документів, що засвідчують право участі в
державних грошових лотереях;  виплати грошових виграшів (призів) і
грошових винагород;  постачання негашених поштових марок  України,
конвертів  або  листівок  з  негашеними поштовими марками України,
крім колекційних марок,  конвертів чи листівок для філателістичних
потреб, базою оподаткування яких є продажна вартість;

     196.1.5. надання  послуг  з інкасації,  розрахунково-касового
обслуговування,  залучення,  розміщення та  повернення  коштів  за
договорами  позики,  депозиту,  вкладу  (у тому числі пенсійного),
управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами  та
деривативами),   доручення,   надання,  управління  і  переуступки
фінансових   кредитів,   кредитних    гарантій    і    банківських
поручительств   особою,  що  надала  такі  кредити,  гарантії  або
поручительства;

     торгівлі за  грошові  кошти  або   цінні   папери   борговими
зобов'язаннями, за винятком операцій з інкасації боргових вимог та
факторингу (факторингових) операцій,  крім факторингових операцій,
якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі
компенсаційні  папери  (сертифікати),  інвестиційні   сертифікати,
іпотечні   сертифікати   з   фіксованою   дохідністю,  операції  з
відступлення права  вимоги  за  забезпеченими  іпотекою  кредитами
(позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи;

     196.1.6. виплат  у  грошовій  формі  заробітної  плати (інших
прирівняних до неї виплат),  а також пенсій,  стипендій, субсидій,
дотацій  за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи інших
фондів загальнообов'язкового соціального страхування (крім тих, що
надаються у майновій формі);

     виплат дивідендів,  роялті  у  грошовій  формі  або у вигляді
цінних паперів, які здійснюються емітентом;

     надання комісійних  (брокерських,   дилерських)   послуг   із
торгівлі   та/або   управління  цінними  паперами  (корпоративними
правами), деривативами та валютними цінностями, включаючи будь-які
грошові  виплати    тому  числі комісійні) фондовим або валютним
біржам чи позабіржовим фондовим системам або їх членам у зв'язку з
організацією   та   торгівлею   цінними   паперами   ліцензованими
торговцями цінними паперами,  а також  деривативами  та  валютними
цінностями;

     196.1.7. реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення
та перетворення) юридичних осіб.

     При здійсненні  спільної   (сумісної   діяльності)   передача
товарів  (робіт,  послуг)  на  окремий  баланс  платника  податку,
уповноваженого договором вести облік  результатів  такої  спільної
діяльності, вважається постачанням таких товарів (робіт, послуг);

     196.1.8. постачання    позашкільним    навчальним    закладом
вихованцям,  учням і слухачам платних послуг у сфері  позашкільної
освіти;

     196.1.9. надання  банками  (фінансовими  установами) послуг у
межах управління фондами банківського управління, фондами операцій
з  нерухомістю,  фондами фінансування будівництва (в тому числі за
перерахування  коштів  на  фінансування   будівництва   із   фонду
фінансування  будівництва),  за  здійснення платежів за іпотечними
сертифікатами відповідно до законодавства;

     196.1.10. оплати третейського збору  та  відшкодування  інших
витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно
до закону;

     196.1.11. надання  послуг   з   агентування   і   фрахтування
морського   торговельного  флоту  судновими  агентами  на  користь
нерезидентів,  які  надають  послуги  з   міжнародних   перевезень
пасажирів, їхнього багажу, вантажів чи міжнародних відправлень;

     196.1.12. вивезення товарів за межі митного кордону України у
митному режимі тимчасового вивезення згідно з положеннями глави 34
Митного кодексу  України  ( 92-15 ) або у митному режимі переробки
згідно з положеннями глави 39 Митного кодексу України ( 92-15 ), у
тому  числі об'єктів оперативного лізингу або транспортних засобів
з метою їх ремонту;

     196.1.13. постачання  товарів  (супутніх  послуг)  на   митну
територію  України  у  митному  режимі  відмови на користь держави
згідно з положеннями глави 41 Митного кодексу України (  92-15  ).
Подальше  постачання  таких  товарів  (супутніх  послуг) на митній
території України або за її межі оподатковується  за  відповідними
ставками податку, визначеними у статті 193 цього Кодексу.

     196.1.14. постачання   послуг,  визначених  у  підпункті  "в"
пункту 186.3 статті 186 цього Кодексу.

     Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування

     197.1. Звільняються від оподаткування операції з:

     197.1.1. постачання продуктів дитячого харчування та  товарів
дитячого  асортименту  для  немовлят  за  переліком,  затвердженим
Кабінетом Міністрів України;

     197.1.2. постачання  послуг  із  здобуття  вищої,  середньої,
професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у
тому  числі  навчання  аспірантів   і   докторантів,   навчальними
закладами,  що мають ліцензію на постачання таких послуг,  а також
послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури,  дитячих
музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та
послуг з проживання учнів або студентів у  гуртожитках.  До  таких
послуг належать послуги з:

     а) виховання  та  навчання  дітей,  які постачаються дитячими
музичними  та  художніми  школами,  школами  мистецтв,   будинками
культури (гра на музичних інструментах,  хореографія, образотворче
мистецтво,  гуртки  (факультативи)  іноземних  мов,  комп'ютерного
навчання);

     б) утримання,   виховання  та  навчання  дітей  у  дошкільних
навчальних закладах як у межах обсягу,  установленого  навчальними
планами і програмами, так і понад зазначений обсяг;

     в) усіх   видів   освітньої   діяльності,   які  постачаються
загальноосвітніми навчальними закладами I-III ступенів;

     г) усіх  видів   освітньої   діяльності,   які   постачаються
професійно-технічними навчальними закладами;

     ґ) усіх  видів освітньої діяльності,  які постачаються вищими
навчальними закладами I-IV рівнів акредитації,  у тому  числі  для
здобуття іншої вищої та післядипломної освіти;

     д) навчання  слухачів  підготовчих відділень вищих навчальних
закладів;

     е) повторного вивчення відрахованими студентами  (курсантами)
окремих дисциплін і курсів з подальшим складенням іспитів;

     є) навчання аспірантів і докторантів;

     ж) приймання кандидатських іспитів;

     з) надання  наукових  консультацій  для осіб,  які підвищують
кваліфікацію самостійно;

     и) довузівської підготовки;

     і) проведення лекцій з питань науки і  техніки,  культури  та
мистецтва,  фізичної культури і спорту,  правових знань, туризму і
краєзнавства;

     ї) надання консультацій  для  учнів,  вихованців,  студентів,
курсантів   понад   обсяги,   встановлені  навчальними  планами  і
програмами, для аспірантів, докторантів;

     й) організації  літніх  мовних   курсів,   шкіл,   семінарів;
групових та індивідуальних занять фізичною культурою та спортом на
стадіонах,  у спортивних залах і плавальних басейнах,  на тенісних
кортах для дітей, учнів і студентів;

     197.1.3. постачання:

     а) технічних    та    інших    засобів   реабілітації   (крім
автомобілів),  послуги  з  їх   ремонту   та   доставки;   товарів
спеціального   призначення,   у   тому   числі  виробів  медичного
призначення для індивідуального  користування,  для  інвалідів  та
інших  пільгових  категорій  населення,  визначених законодавством
України за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

     б) комплектуючих і напівфабрикатів для виготовлення технічних
та   інших   засобів   реабілітації  (крім  автомобілів),  товарів
спеціального  призначення,  у   тому   числі   виробів   медичного
призначення  для  індивідуального  користування,  для інвалідів та
інших пільгових категорій  населення  за  переліком,  затвердженим
Кабінетом Міністрів України;

     в) легкових  автомобілів  для інвалідів уповноваженому органу
виконавчої влади з їх оплатою  за  рахунок  коштів  державного  чи
місцевих   бюджетів   та   коштів   фондів   загальнообов'язкового
державного страхування, а також операції з їх безоплатної передачі
інвалідам;

     197.1.4. постачання  послуг  із  доставки  пенсій,  страхових
виплат та  грошової  допомоги  населенню  (незалежно  від  способу
доставки) на всіх етапах доставки до кінцевого споживача;
   

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Травень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0