ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 17:59

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 331 | Реєстрація | Вхід

|----------------------------------------------------------------|
|                          Другий пояс                           |
|----------------------------------------------------------------|
|Самшит                                                          |
|----------------------------------------------------------------|
|                 |1      |274,94  |234,99     |117,53   |2,47   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |2      |196,27  |167,85     |83,89    |1,78   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |3      |157,14  |134,28     |67,28    |1,37   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |4      |117,80  |100,71     |50,39    |1,10   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |5      |78,67   |67,14      |33,64    |0,69   |
|----------------------------------------------------------------|
|Бархат, горіх                                                   |
|----------------------------------------------------------------|
|                 |1      |172,17  |147,25     |73,59    |2,47   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |2      |122,95  |105,24     |52,59    |1,78   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |3      |98,44   |84,03      |42,01    |1,37   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |4      |73,73   |63,43      |31,44    |1,10   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |5      |49,22   |42,22      |21,01    |0,69   |
|----------------------------------------------------------------|
|Груша, кизил, явір                                              |
|----------------------------------------------------------------|
|                 |1      |137,37  |117,39     |58,76    |2,47   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |2      |98,24   |83,82      |42,01    |1,78   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |3      |78,67   |67,14      |33,64    |1,37   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |4      |58,90   |50,46      |25,26    |1,10   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |5      |39,34   |33,57      |16,75    |0,69   |
|----------------------------------------------------------------|
|Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терену), черешня,|
|шовковиця, яблуня                                               |
|----------------------------------------------------------------|
|                 |1      |103,39  |88,15      |44,21    |2,47   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |2      |73,73   |63,02      |31,44    |1,78   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |3      |58,90   |50,46      |25,26    |1,37   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |4      |44,28   |37,89      |18,95    |1,10   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |5      |29,45   |25,13      |12,63    |0,69   |
|----------------------------------------------------------------|
|Каштан, дуб корковий                                            |
|----------------------------------------------------------------|
|                 |1      |86,09   |73,73      |36,93    |2,47   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |2      |61,58   |52,72      |26,36    |1,78   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |3      |49,22   |42,22      |21,01    |1,37   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |4      |36,87   |31,51      |15,79    |1,10   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |5      |24,51   |21,01      |10,57    |0,69   |
|----------------------------------------------------------------|
|Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина                            |
|----------------------------------------------------------------|
|                 |1      |68,79   |58,70      |29,38    |2,47   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |2      |49,02   |42,01      |20,87    |1,78   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |3      |39,34   |33,57      |16,75    |1,37   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |4      |29,45   |25,13      |12,63    |1,10   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |5      |19,57   |16,89      |8,38     |0,69   |
|----------------------------------------------------------------|
|Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс,      |
|калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина,     |
|терен, черемха                                                  |
|----------------------------------------------------------------|
|                 |1      |51,69   |44,07      |22,11    |2,47   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |2      |36,87   |31,51      |15,79    |1,78   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |3      |29,45   |25,13      |12,63    |1,37   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |4      |22,04   |18,95      |9,47     |1,10   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |5      |14,83   |12,56      |6,32     |0,69   |
|----------------------------------------------------------------|
|Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)             |
|----------------------------------------------------------------|
|                 |1      |17,09   |14,62      |7,28     |1,37   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |2      |12,36   |10,50      |5,22     |0,96   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |3      |9,89    |8,44       |4,26     |0,82   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |4      |7,41    |6,38       |3,16     |0,69   |
|                 |-------+--------+-----------+---------+-------|
|                 |5      |4,94    |4,12       |2,20     |0,41   |
------------------------------------------------------------------ 
     331.3. Ставки збору,  встановлені пунктами 331.1 і 331.2 цієї
статті,  застосовуються  при  заготівлі  деревини  в порядку рубок
головного  користування  та  під  час  проведення   заходів   щодо
поліпшення  якісного  складу  лісів,  їх  оздоровлення,  посилення
захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - рубки
догляду   за   лісом,   вибіркові   санітарні   рубки,   вибіркові
лісовідновні рубки,  рубки, пов'язані з реконструкцією, ландшафтні
рубки  і  рубки переформування;  незалежно від віку деревостанів -
суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки)  та  заходів  з
розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв'язку
з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо.

     331.4. Ставки збору за заготівлю  деревини  застосовуються  з
урахуванням розподілу лісів за поясами і розрядами.

     331.5. Розподіл лісів за поясами:

     331.5.1. до  першого  поясу  належать  усі ліси,  за винятком
лісів Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей і
лісів гірської зони Львівської області;

     331.5.2. до   другого   поясу  належать  ліси  Закарпатської,
Івано-Франківської та Чернівецької областей і ліси  гірської  зони
Львівської області.

     331.6. Розряди  встановлюються для кожного кварталу (урочища)
виходячи  з  нижчезазначеної  відстані  між  центром  кварталу   і
найближчим  нижнім  складом лісозаготівельника,  до якого деревина
вивозиться безпосередньо з  лісосіки,  або  пунктом  відвантаження
деревини залізницею:
------------------------------------------------------------------
|       Розряди       |  1   |    2   |    3   |    4   |    5   |
|---------------------+------+--------+--------+--------+--------|
|Відстань, кілометрів |до 10 |10,1-25 |25,1-40 |40,1-60 |  60,1  |
|                     |      |        |        |        |і більше|
------------------------------------------------------------------ 

     331.7. Відстань (пряма)  від  центру  кварталу  (урочища)  до
нижнього  складу  або  пункту  відвантаження  деревини  залізницею
визначається за картографічними матеріалами і коригується  залежно
від геоморфологічних умов місцевості за такими коефіцієнтами:

     331.7.1. у лісах з рівнинним рельєфом - 1,1;

     331.7.2. у  лісах з горбистим рельєфом або у лісах,  понад 30
відсотків площі яких зайнято болотами, - 1,25;

     331.7.3. у лісах з гірським рельєфом - 1,5.

     331.8. Пунктом відвантаження деревини  залізницею  вважається
пункт (залізнична станція, роз'їзд), де дозволено здійснення такої
операції, незалежно від наявності на ньому відповідних складів.

     331.9. Зміна розподілу  лісів  за  розрядами  здійснюється  у
разі:

     331.9.1. закриття   діючих   або   відкриття   нових  пунктів
(залізничних станцій чи роз'їздів) відвантаження деревини;

     331.9.2. виявлення порушення установленого порядку  розподілу
лісів за розрядами.

     331.10. До  великої  деревини  всіх  лісових  порід  належать
відрізки стовбура (у верхньому перетині без  кори)  діаметром  від
25 сантиметрів  і  більше,  до  середньої  -  діаметром  від 13 до
24 сантиметрів, до дрібної - діаметром від 3 до 12 сантиметрів.

     До дров'яної  деревини   належать   сортименти,   які   можна
використовувати для технологічних потреб,  а також не придатні для
промислової переробки (дрова паливні).

     На дров'яну деревину,  використану для технологічних  потреб,
донараховується збір за результатами фактичної заготівлі у розмірі
70 відсотків установлених  пунктами  331.1  і  331.2  цієї  статті
ставок збору за ділову дрібну деревину відповідної лісової породи.

     Ставки збору  за  ділову і дров'яну деревину липи встановлені
пунктами 331.1 і 331.2 цієї  статті  без  урахування  кори,  а  за
дров'яну деревину решти лісових порід - з корою.

     За ліквід з крони встановлюється збір у розмірі 40 відсотків,
а за порубкові залишки, що підлягають використанню, - 20 відсотків
ставок збору за дров'яну деревину відповідної лісової породи.

     На деревину,  заготовлену під час вибіркових рубок: головного
користування ставки - збору знижуються на 20 відсотків,  а заходів
щодо поліпшення якісного складу лісів,  їх оздоровлення, посилення
захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - рубки
догляду   за   лісом,   вибіркові   санітарні   рубки,   вибіркові
лісовідновні рубки,  рубки, пов'язані з реконструкцією, ландшафтні
рубки  і  рубки  переформування)  -  на  50  відсотків.  Знижки  у
відсотках обчислюються з кожної ставки збору окремо.

     331.11. За   заготівлю   другорядних   лісових    матеріалів,
здійснення  побічних  лісових користувань та використання корисних
властивостей лісів ставки  збору  встановлюються  Верховною  Радою
Автономної    Республіки    Крим,    обласними,    Київською    та
Севастопольською міськими радами.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0