ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 17:50

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | Про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення | Реєстрація | Вхід

Фірмовий бланк

 

Вих. № ________

від "___” __________ 200_ р.

 

Вищий господарський суд України

01011, м. Київ, вул. Копиленка, 6

 

ПОЗИВАЧА:        Товариства з обмеженою відповідальністю

"_______________"

_________, м. ___________________________,

вул. ______________,  буд. ____, к. ______

р/р № _______________  в АКБ "__________",

МФО __________, код ЄДРПОУ _______________

 

ВІДПОВІДАЧ:     Державна податкова інспекція у ___________

__________________________ районі м. Києва

_________, м. ___________________________,

вул. ______________,  буд. ____, к. ______

рахунок № _________________ в ____________

ВДК, код ____________, банк одержувача УДК

у м. Києві, МФО _____, код ЄДРПОУ ________

  

 

КАСАЦІЙНА СКАРГА

на рішення Господарського суду м. Києва по справі

№ _____ від "___" __________ 200_ р. про визнання недійсним податкового

повідомлення-рішення від "___” ________ 200_ р.

№ __________ ДПІ у ____________ районі м. Києва

   

"___” __________ 200_ року Господарським судом м. Києва (суддя _________________) було розглянуто справу № __________ за позовом Приватного підприємства "__________” до Державної податкової інспекції у _________ районі м. Києва про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення ДПІ у _________ районі м. Києва від "___” __________ 200_ року № ____, відповідно до якого у задоволенні позовних вимог нам було відмовлено повністю.

            "___” __________ 200_ року Київським апеляційним господарським судом (головуючий суддя _________________) було розглянуто нашу апеляційну скаргу на вказане рішення господарського суду по справі № __________ і винесено постанову, відповідно до якої рішення Господарського суду м. Києва залишено без змін, а нашу скаргу без задоволення. 

Разом з тим, вказане рішення і постанова підлягають скасуванню, оскільки були прийняті без повного з’ясування всіх обставин, що мають значення для справи, з порушенням норм матеріального і процесуального права, викладені в них висновки не відповідають обставинам справи, а також недоведеними є ті обставини, які судом визнані встановленими.

Рішення і постанова підлягають скасуванню з наступних підстав:

"___” __________ 200_ року працівниками Державної податкової інспекції у _________ районі м. Києва проведено перевірку магазину Приватного підприємства "________”, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. _________, буд. ___, в результаті якої було складено Акт № _______ перевірки щодо контролю за здійсненням розрахункових операцій у сфері готівкового та безготівкового обігу суб’єктами підприємницької діяльності та встановлено порушення п.1, п. 2 ст. 3 Закону України від 01.06.2000 р. № 1776-ІІІ "Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, п. 5, п. 25 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 р. № 854.

На підставі вказаного акту ДПІ у ________ районі м. Києва "___” __________ 200_ року прийняла податкове повідомлення – рішення № _____, відповідно до якого Приватному підприємству "_______” нараховано штрафні (фінансові) санкції в розмірі ________ гривень.

"___” __________ 200_ року нами була подана скарга на вказане податкове повідомлення-рішення до ДПІ у __________ районі м. Києва, в результаті розгляду якої Першим заступником начальника інспекції _________ було прийнято Рішення про результати розгляду скарги від "___” __________ 200_ року за № _____. Відповідно до вказаного рішення податкове повідомлення-рішення ДПІ у _________ районі м. Києва від "___” __________ 200_ року № ____ залишено без змін, а нашу скаргу без задоволення.

"___” __________ 200_ року нами була подана апеляційна скарга (вих. № ____; вх. № ДПА м. Києва ____ від "___” __________ 200_ року) про перегляд податкового повідомлення-рішення ДПІ у __________ районі м. Києва до Державної податкової адміністрації м. Києва. "___” __________ 200_ року за № _____ Першим заступником Голови ДПА у м. Києві ___________ було винесено Рішення про результати розгляду скарги. Однак, не дивлячись на те, що ми надали підтверджуючі матеріали, належним чином вони вивчені не були, а у рішення лише повторено те, що було зазначено в акті перевірки.

На підставі вказаного рішення ДПІ у _________ районі м. Києва "___” __________ 200_ року видала податкове повідомлення – рішення № __________, відповідно до якого Приватному підприємству "_________” нараховано штрафні (фінансові) санкції в розмірі __________ гривень.

Разом з тим, ми не згодні з застосуванням вказаних санкцій і вважаємо їх необґрунтованими з наступних підстав:

            І. Проведена перевірка є незаконною. Відповідно до Указу Президента України "Про деякі заходи щодо дерегулювання підприємницької діяльності” від 23.07.1998 р. № 817, визначено, що існує лише два види перевірок: планова і позапланова. Планова перевірка проводиться не частіше одного разу на рік з обов’язковим повідомленням про неї підприємства за 10 днів до її початку. Тому, виходячи з того, що жодного повідомлення ми не отримували, а також ознайомившись з направленням на перевірку можна зробити висновок, що вказана перевірка є позаплановою. 

Відповідно до того ж Указу Президента України (п. 3) позаплановою виїзною перевіркою є перевірка, яка не передбачена в планах роботи контролюючого органу і проводиться при наявності хоча б однієї з наступних підстав:

1. за наслідками зустрічних перевірок виявлено факти, які свідчать про порушення суб'єктом підприємницької  діяльності  норм законодавства;

2. суб'єктом підприємницької діяльності не подано в установлений строк документи обов'язкової звітності;

3. виявлено недостовірність даних, заявлених у документах обов'язкової звітності;

4. суб'єкт підприємницької діяльності подав у встановленому порядку скаргу про  порушення законодавства посадовими особами контролюючого органу під час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки;

5. у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала  правові відносини з суб'єктом підприємницької діяльності, якщо суб'єкт підприємницької діяльності не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий  письмовий запит контролюючого органу протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту;

6. проводиться реорганізація (ліквідація) підприємства.

Вказаний перелік є виключним і розширеному тлумаченню не підлягає. Однак, на даний час жодних із зазначених підстав не існує, жодних запитів нам не надавалося, вказаних підстав для перевірки перевіряючі нам не називали.

ІІ. Тим же Указом Президента України п. 5 а) встановлено перелік контролюючих органів, які мають право проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності. При цьому, органи  державної податкової служби мають право проводити вказані перевірки лише стосовно сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, неподаткових платежів.

Але, як видно з акту № _____ від "___” __________ 200_ року, перевірка проводилася щодо контролю за здійсненням розрахункових операцій у сфері готівкового та безготівкового обігу суб’єктами підприємницької діяльності, що не має жодного відношення до сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, неподаткових платежів.

ІІІ. Крім того ми не згодні і з тими порушеннями, які були ніби-то виявлені при проведенні перевірки, а саме:

В акті перевірки зазначено, що нами було порушено п. 5 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 р. № 854. У вказаному пункті міститься наступне положення: "Алкогольні напої,  що надходять  до  торгівельної мережі, повинні супроводжуватись передбаченими законодавством документами: товарно-транспортними накладними (рахунками-фактурами, прибутково-видатковими  накладними),  сертифікатами відповідності, виданими УкрСЕПРО або скріпленими підписом і печаткою суб'єкта, що відпустив товар, копією сертифіката відповідності, документами, що підтверджують належну якість напоїв, чи їх копіями, скріпленими підписом і печаткою постачальника”.

Але, виходячи із Ату перевірки, зазначено, що було пред’явлено сертифікат відповідності серії ___ № _____, завірений мокрою печаткою ТОВ "__________”, але не завірено підписом постачальника. Вказане не відповідає дійсності, оскільки підпис на сертифікаті був у наявності, але на його іншій частині, не біля печатки, і перевіряючий не звернув на нього увагу. Крім того ні у вказаних Правилах, ні в інших нормативно-правових актах не встановлено вимог до місця проставлення вказаних відтиску печатки і підпису.

Крім того, в акті також зазначено, що нами реалізувалася горілка "______” на розлив і у прейскуранті було встановлено ціну лише на 50 мілілітрів, в той час як п. 25 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 р. № 854 вимагає необхідність зазначення у прейскуранті також і ціни за 100 мілілітрів.

Однак, в даному випадку необхідно зазначити, що перевіряючими було невірно витлумачено поняття "прейскурант”. Дійсно, напис про вартість 50 міліграм знаходився, але на ціннику товару, а не в прейскуранті, як це зазначено в акті перевірки. Прейскурант був оформлений належним чином і знаходився на прилавку, як це і передбачено правилами торгівлі, але вони з ним не знайомилися. Тому, перевіряючі фактично підвели до одного поняття "прейскурант” і "цінник”, що не може бути визнано правильним.

Крім того, у вказаних Правилах мова йде про підприємства громадського харчування, в той час як перевірка здійснювалася у магазині (відповідні документи були надані при перевірці і зазначені в акті).

Таким чином, вказане рішення винесено безпідставно і з порушеннями чинного законодавства України. 

Враховуючи вищевикладене та керуючись Законом України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, а також ст.ст. 655, 656, 692 Цивільного кодексу України, а також  ст.ст. 107, 110, 111, 1119 - 11111  Господарського процесуального кодексу України, -

 

ПРОШУ:

 

1. Скасувати рішення Господарського суду м. Києва по справі № ____ від "___" __________ 200_ р. за позовом Приватного підприємства "_________” до Державної податкової інспекції у _________ районі м. Києва про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення ДПІ у _________ районі м. Києва від "___” __________ 200_ року № ____.

2. Прийняти нове рішення відповідно до якого визнати недійсним податкове повідомлення-рішення ДПІ у _________ районі м. Києва від "___” __________ 200_ року № ____.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "__________” на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "__________” витрати по сплаті державного мита в розмірі _______ (_______________) гривень, а також витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 118,00 (сто вісімнадцять) гривень.

 

 ДОДАТОК:  

1. Копія опису про відправку копії касаційної скарги відповідачу;

2. Копія квитанції про відправку копії касаційної скарги відповідачу;

3. Оригінал платіжного доручення про оплату державного мита.

 

 Всього на ______ аркушах.        

 

 Директор                                                                                                     ___________________

М П

 

 

 

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0