ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Середа, 17.04.2024, 18:38

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 197 | Реєстрація | Вхід

     197.1.5. постачання   послуг  з  охорони  здоров'я  закладами 
охорони здоров'я,  що мають ліцензію на постачання таких послуг, а
також  постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів
та дітей-інвалідів,  що мають ліцензію на постачання таких  послуг
відповідно до законодавства, крім таких послуг:

     а) надання косметологічної допомоги,  крім тієї, що надається
за медичними показаннями;

     б) масаж для зміцнення здоров'я дорослого населення, корекції
осанки тощо;

     в) проведення  профілактичних медичних оглядів із підготовкою
висновку про стан здоров'я на прохання громадян;

     г) проведення гігієнічної експертизи проектних матеріалів  та
попередніх  проектних  пропозицій,  у  тому  числі щодо розміщення
об'єкта,  а також  нормативної  документації  на  нові  технології
виробництва продукції та нові види продукції за заявкою замовника,
гігієнічна оцінка зразків нових видів продукції;

     ґ) надання  консультаційної  допомоги  з  питань   проведення
державної санітарно-гігієнічної експертизи;

     д) обстеження  за  заявкою замовника об'єктів,  що будуються,
реконструюються  або  функціонують,  з  метою   їх   відповідності
санітарному законодавству;

     е) проведення  за  заявкою замовника токсиколого-гігієнічних,
медико-біологічних,  санітарно-гігієнічних, фізіологічних та інших
обстежень  з  метою  визначення  безпеки  продукції  для  здоров'я
людини;

     є) видача суб'єктам господарювання дозволів  на  виробництво,
використання,     транспортування,     зберігання,     реалізацію,
захоронення, знищення, утилізацію продукції і речовин вітчизняного
та  імпортного виробництва,  що потенційно небезпечні для здоров'я
людини;

     ж) надання  юридичним  і  фізичним   особам   консультаційної
допомоги з питань застосування законодавства про охорону здоров'я,
в  тому  числі  щодо  забезпечення  санітарного  та   епідемічного
благополуччя населення;

     з) проведення медичного огляду осіб для видачі:

     дозволу на право отримання та носіння зброї громадянам,  крім
військовослужбовців  і  посадових  осіб,   носіння   зброї   якими
передбачено законодавством;

     відповідних документів   на   виїзд  громадян  за  кордон  за
викликом родичів, що проживають у зарубіжних країнах, оздоровлення
в  зарубіжних  лікувальних  або  санаторних  закладах  за  власним
бажанням,  а  також  у  службові   відрядження   (крім   державних
службовців,  робота  яких  пов'язана з такими виїздами і які мають
відповідні медичні документи);

     посвідчення водія транспортного засобу;

     и) медичне обслуговування з'їздів,  конференцій, симпозіумів,
фестивалів, нарад, змагань тощо;

     і) медичне  обслуговування громадян за їх бажанням у медичних
закладах із поліпшеним сервісним обслуговуванням;

     ї) організація  медичного  контролю  осіб,   які   займаються
фізичною культурою і спортом в оздоровчих закладах;

     й) проведення    профілактичних   щеплень   громадянам,   які
від'їжджають за кордон за викликом,  для оздоровлення в зарубіжних
лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у
туристичні подорожі (крім тих,  що від'їжджають на лікування та  в
службові відрядження);

     к) складення  за  заявками  замовників  санітарних  паспортів
радіотехнічних  об'єктів   та   проведення   досліджень   для   їх
підтвердження;

     л) проведення     за     заявками     замовників    державної
санітарно-гігієнічної  експертизи  з  акредитації   та   атестації
підприємств,    установ,    організацій    на   право   проведення
токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, санітарно-гігієнічних
та інших досліджень;

     м) визначення  за  заявками замовника шкідливих і небезпечних
факторів  виробничого  середовища,  технологічного  та   трудового
процесів,  проведення  досліджень  для  розробки засобів і заходів
щодо усунення або зменшення їх небезпечної дії;

     н) навчання за заявками замовників на робочих місцях фахівців
підприємств,       установ,      організацій      в      установах
санітарно-епідеміологічної служби,   державних   науково-дослідних
інститутах  гігієнічного  та  епідеміологічного  профілю,  а також
фахівців    підприємств,    установ,    організацій,    проведення
санітарно-гігієнічних та бактеріологічних досліджень;

     о) надання за заявками замовників послуг з організації роботи
відомчих санітарних лабораторій,  оснащення їх  медичною  технікою
(обладнанням,  апаратурою,  приладами); навчання на місці фахівців
таких  лабораторій   методики   проведення   санітарно-гігієнічних
досліджень;

     197.1.6. постачання    реабілітаційних    послуг   інвалідам,
дітям-інвалідам,  а також постачання путівок на санаторно-курортне
лікування,   оздоровлення   та  відпочинок  на  території  України
фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів;

     197.1.7. постачання послуг з:

     а) утримання дітей у дошкільних навчально-виховних  закладах,
школах-інтернатах;

     б) утримання осіб у будинках-інтернатах для громадян похилого
віку та інвалідів,  дитячих будинках-інтернатах,  пансіонатах  для
ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах, реабілітаційних
установах,  територіальних  центрах   соціального   обслуговування
(надання соціальних послуг);

     в) харчування  та  облаштування  на  нічліг  та надання інших
соціальних послуг бездомним громадянам у центрах обліку,  закладах
соціального  захисту  для  бездомних  громадян,  а  також  особам,
звільненим  з  місць  позбавлення  волі,  у   центрах   соціальної
адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

     г) харчування   дітей   у   дошкільних,  загальноосвітніх  та
професійно-технічних навчальних закладах та  громадян  у  закладах
охорони здоров'я;

     ґ) харчування,  забезпечення майном, комунально-побутовими та
іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в установах
пенітенціарної системи, а саме:

     харчування, у тому числі приготування їжі;

     забезпечення одягом, білизною, взуттям та постільними речами;

     користування кімнатами тривалих побачень;

     послуги поштового та телефонно-телеграфного зв'язку;

     постачання продуктів    харчування    і    предметів   першої
необхідності;

     ремонт взуття та одягу;

     додаткове медичне обслуговування;

     банно-пральні послуги;

     прокат кіно- та відеофільмів, культурно-освітні заходи;

     д) харчування,  забезпечення майном, комунально-побутовими та
іншими  соціальними  послугами  за  рахунок  державних коштів,  що
надаються особам,  які утримуються  в  реабілітаційних  установах,
територіальних   центрах   соціального   обслуговування   (надання
соціальних   послуг),   установах,   підприємствах,   організаціях
всеукраїнських громадських організацій інвалідів та їх спілок, які
займаються реабілітацією, оздоровленням та фізкультурно-спортивною
діяльністю,  центрах  обліку  та  закладах соціального захисту для
бездомних громадян,  центрах соціальної адаптації осіб, звільнених
з  місць позбавлення волі,  санаторіях для ветеранів та інвалідів,
будинках-інтернатах  для  громадян  похилого  віку,  інвалідів  та
дітей-інвалідів,     психоневрологічних     та     спеціалізованих
будинках-інтернатах,  пансіонатах  для  ветеранів  війни і  праці,
геріатричних пансіонатах;

     197.1.8. постачання  послуг  з  перевезення пасажирів міським
пасажирським транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються в
установленому законом порядку.

     Ця норма  не  поширюється на операції з надання пасажирського
транспорту в оренду (прокат);

     197.1.9. постачання   релігійними   організаціями   культових
послуг та предметів культового призначення за переліком, а саме:

     а) культові  послуги:  хрещення,  укладення церковного шлюбу,
похорони,  молебень,  панахида,  освячення (помешкань, автомобілів
тощо), обрізання, перше причастя, бар-міцво (повноліття);

     б) предмети культового призначення:  свічки,  ікони (образи),
хрести  (натільні,  погребальні,  вівтарні,  требні,   водосвятні,
ієрейські,  з  прикрасами  тощо),  вервиці,  покривала  (вівтарні,
погребальні тощо),  медальйони з  релігійною  символікою,  вугілля
кадильне,   ладан,   лампадне   масло,   миро,   лампади,  кадила,
підсвічники (семисвічники, трисвічники пасхальні тощо), плащаниці,
облачення священнослужителів (ризи,  підризники,  воздухи, орлиці,
стихарі, скуфії, митри, камілавки тощо), вінці, граматки, приладдя
для  хрещення (хрестильна скринька),  дароносиці,  дарохранильниці
(реліквіарії),  купелі,  печатки  для  просфор,  кропила,   копія,
стрючці, чаші (потирі), блюдця, звіздиці, лжиці, ковшики, дискоси,
поплавки,  дзвони,  органи,  фісгармонії,  прохідні молитви,  пояс
"живий   в   помощі",   мезузи,   талеси,   тфіліни  (філактерії),
скульптурні зображення  святих,  хоругви,  фани,  маца,  проскури,
облатки, богослужбова література;

     197.1.10. постачання   послуг   з   поховання  та  постачання
ритуальних товарів державними та комунальними службами, а саме:

     а) виклик агента ритуальної служби для оформлення  замовлення
на організацію та проведення поховання;

     б) оформлення медичної довідки про причини смерті;

     в) доставка  замовникові ритуальних атрибутів для організації
поховання;

     г) навантаження,  розвантаження  та  перенесення   ритуальних
атрибутів;


     ґ) транспортні  послуги,  що  надаються у процесі організації
поховання;

     д) продаж стандартної труни;

     е) продаж  контейнера  для  перевезення  оцинкованої   труни;
запаювання оцинкованої труни;

     є) утримання  тіл  померлих у холодильних камерах понад норму
перебування (після смерті у лікувальному закладі,  а також тих, що
померли вдома чи інших місцях);

     ж) послуги  з  підготовки  тіла  покійного  до  поховання або
кремації   (послуги   перукаря    та    косметолога,    обмивання,
бальзамування, укладання в труну);

     з) копання могили;

     и) перенесення труни з тілом покійного (додому, до квартири в
багатоповерховому будинку,  до моргу; з дому, квартири, моргу тощо
до місця поховання);

     і) музичний супровід обряду поховання;

     ї) проведення громадянської панахиди;

     й) послуги організатора обряду поховання;

     к) виготовлення   та   встановлення   металевої   намогильної
таблички, хреста, надголовника або тимчасового пам'ятного знака;

     л) продаж стандартних похоронних вінків  і  траурних  стрічок
для них;

     м) організація відправлення труни з тілом покійного чи урни з
прахом покійного за кордон;

     н) у  разі  проведення  підпоховання  в  могилу   послуги   з
демонтажу   елементів   існуючого  надгробка  (пам'ятника)  та  їх
установка;

     о) написання тексту на траурній стрічці;

     п) кремація;

     р) продаж урни;


     с) продаж кубка для урни;

     т) поховання  урни  з  прахом   у   могилу,   у   колумбарії,
розвіювання праху;

     197.1.11. звільнення,  зазначені  у  підпункті 197.1.10 цього
пункту, не поширюються на операції з постачання послуг з поховання
та кремації трупів тварин і пов'язану з цим діяльність;

     197.1.12. безкоштовної   передачі   рухомого   складу  однією
залізницею або підприємством  залізничного  транспорту  загального
користування   іншим  залізницям  або  підприємствам  залізничного
транспорту загального користування державної форми власності.

     Безкоштовна передача рухомого  складу  між  підприємствами  в
межах  залізниці  проводиться  за поданням начальника залізниці на
основі рішення Укрзалізниці,  а в межах Укрзалізниці  -  згідно  з
наказом  її генерального директора.  Безкоштовна передача рухомого
складу  оформляється  актом   приймання-передачі   відповідно   до
законодавства.

     Безкоштовна передача здійснюється в разі:

     виробничої потреби у зв'язку з єдиним технологічним процесом;

     розподілу рухомого   складу  у  зв'язку  з  реструктуризацією
галузі та ліквідацією окремих підрозділів.

     У разі  якщо  на  дату  проведення  операцій  з   безоплатної
передачі  рухомого  складу  однією  залізницею  або  підприємством
залізничного транспорту загального користування  іншим  залізницям
або  підприємствам залізничного транспорту загального користування
державної форми власності  балансова  вартість  відповідної  групи
основних   засобів   не   змінюється,  податкові  зобов'язання  не
виникають.  При  цьому  залізниці  або  підприємства  залізничного
транспорту,  які  безоплатно передають рухомий склад,  коригування
сум податкового кредиту не провадять;

     197.1.13. безоплатної приватизації житлового фонду, включаючи
місця  загального  користування  у  багатоквартирних  будинках  та
прибудинкових територій,  присадибних земельних ділянок відповідно
до законодавства, а також постачання послуг, отримання яких згідно
із законодавством є обов'язковою передумовою  приватизації  житла,
прибудинкових  територій  багатоквартирних  будинків,  присадибних
земельних ділянок;

     безоплатної передачі   працівникам   радгоспів    та    інших
сільськогосподарських    підприємств,    що   приватизуються,   та
прирівняним  до  них  особам  частки  державного   майна   (акцій)
відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в
агропромисловому комплексі" ( 290/96-ВР  ).  Перелік  підприємств,
які  підлягають  приватизації,  визначається  Кабінетом  Міністрів
України;

     197.1.14. постачання житла (об'єктів житлового  фонду),  крім
їх першого постачання.

     У цьому  підпункті  перше постачання житла (об'єкта житлового
фонду) означає:

     а) першу передачу  готового  новозбудованого  житла  (об'єкта
житлового   фонду)  у  власність  покупця  або  постачання  послуг
(включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів)  із
спорудження такого житла за рахунок замовника;
     б) перший    продаж    реконструйованого    або    капітально 
відремонтованого житла (об'єкта житлового фонду) покупцю,  який  є
особою, іншою, ніж власник такого об'єкта на момент виведення його
з експлуатації (використання) у зв'язку з такою реконструкцією або
капітальним  ремонтом,  або  постачання послуг (включаючи вартість
придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на  таку  реконструкцію
чи капітальний ремонт за рахунок замовника.

     Норми цього  підпункту  поширюються  також  на  перший продаж
дачних або садових будинків,  а  також  будь-яких  інших  об'єктів
власності,   зареєстрованих  згідно  із  законодавством  як  житло
(житловий фонд);

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0