ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Неділя, 03.03.2024, 19:29

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 105 - ст. 122 | Реєстрація | Вхід

        Стаття 105. Узгодження суми податкового боргу в міжнародних 
                 правовідносинах

     105.1. У  разі  якщо  платник податків вважає,  що податковий
борг  в  міжнародних  правовідносинах,   визначений   контролюючим
органом   на   підставі   документа  іноземної  держави,  за  яким
здійснюється  стягнення  суми  податкового  боргу,  не  відповідає
дійсності,  такий  платник  податків  має  право  протягом  десяти
календарних  днів,  що  настають  за  днем  отримання  податкового
повідомлення   в   міжнародних   правовідносинах   про  визначення
податкового боргу  в  міжнародних  правовідносинах,  подати  через
контролюючий  орган  компетентному органу іноземної держави скаргу
про перегляд такого рішення.

     105.2. У період  оскарження  суми  грошового  зобов'язання  в
міжнародних   правовідносинах   таке  зобов'язання  не  може  бути
податковим боргом до отримання від компетентного органу  іноземної
держави  остаточного документа про нарахування податкового боргу в
міжнародних   правовідносинах.   Такий    документ    надсилається
контролюючим   органом   платнику   податків  разом  з  податковим
повідомленням в міжнародних правовідносинах у порядку, визначеному
статтею   58   цього   Кодексу.   Таке  податкове  повідомлення  в
міжнародних   правовідносинах   не   підлягає    адміністративному
оскарженню.

     105.3. На   розгляд  заяв  платників  податків  про  перегляд
рішення компетентного  органу  іноземної  держави  не  поширюються
норми статті 56 цього Кодексу.

     Стаття 106. Відкликання податкових повідомлень в міжнародних
                 правовідносинах або податкових вимог

     106.1. Податкове повідомлення в  міжнародних  правовідносинах
або  податкові  вимоги вважаються відкликаними,  якщо компетентний
орган іноземної держави скасовує  або  змінює  документ  іноземної
держави,  за  яким здійснюється стягнення суми податкового боргу в
міжнародних  правовідносинах.  Такі   податкові   повідомлення   в
міжнародних   правовідносинах   або  податкові  вимоги  вважаються
відкликаними  з  дня  отримання  контролюючим  органом   документа
компетентного  органу іноземної держави рішення про скасування або
зміну раніше нарахованої  суми  податкового  боргу  в  міжнародних
правовідносинах, який виник в іноземній державі.

     Стаття 107. Заходи щодо стягнення суми податкового боргу
                 в міжнародних правовідносинах

     107.1. Орган   державної   податкової    служби    самостійно
перераховує   у   гривні  суму  податкового  боргу  в  міжнародних
правовідносинах та здійснює заходи щодо стягнення суми податкового
боргу  платника податку не пізніше закінчення 1095 дня,  що настає
за останнім днем  граничного  строку  сплати  податку  і  збору  в
іноземній  державі,  зазначеного  у документі компетентного органу
іноземної держави, за яким здійснюється стягнення суми податкового
боргу  в  міжнародних  правовідносинах.  Граничний строк стягнення
податкового  боргу  в  міжнародних  правовідносинах   визначається
відповідно до пункту 102.4 статті 102 цього Кодексу,  якщо інше не
передбачено міжнародним договором України.

     Стаття 108. Нарахування пені та штрафних санкцій на суму
                 податкового боргу в міжнародних правовідносинах

     108.1. Пеня  не  нараховується  на  суму  податкового боргу в
міжнародних  правовідносинах  при  виконанні  документа  іноземної
держави,  за  яким здійснюється стягнення суми податкового боргу в
міжнародних правовідносинах.

     108.2. Штрафні  санкції   на   суму   податкового   боргу   в
міжнародних   правовідносинах   не   накладаються   при  виконанні
документа іноземної держави,  за яким здійснюється стягнення  суми
податкового боргу в міжнародних правовідносинах.

                    ГЛАВА 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

     Стаття 109. Загальні положення

     109.1. Податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія
чи бездіяльність) платників податків,  податкових агентів,  та/або
їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що
призвели  до  невиконання   або   неналежного   виконання   вимог,
установлених  цим  Кодексом  та іншим законодавством,  контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

     109.2. Вчинення платниками податків, їх посадовими особами та
посадовими  особами контролюючих органів порушень законів з питань
оподаткування    та    порушень    вимог,    встановлених    іншим
законодавством,   контроль   за  дотриманням  якого  покладено  на
контролюючі органи,  тягне за собою відповідальність,  передбачену
цим Кодексом та іншими законами України.

     Стаття 110. Особи, які притягаються до відповідальності
                 за вчинення правопорушень

     110.1. Платники податків, податкові агенти та/або їх посадові
особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених
законами з питань оподаткування та іншим законодавством,  контроль
за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

     Стаття 111. Види відповідальності за порушення законів з
                 питань оподаткування та іншого законодавства,
                контроль за дотриманням якого покладено
                 на контролюючі органи

     111.1. За порушення законів з питань оподаткування та  іншого
законодавства,   контроль   за   дотриманням  якого  покладено  на
контролюючі   органи,   застосовуються   такі    види    юридичної
відповідальності:

     111.1.1. фінансова;

     111.1.2. адміністративна;

     111.1.3. кримінальна.

     111.2. Фінансова  відповідальність  за  порушення  законів  з
питань оподаткування та  іншого  законодавства  встановлюється  та
застосовується згідно з цим Кодексом та іншими законами. Фінансова
відповідальність застосовується у  вигляді  штрафних  (фінансових)
санкцій (штрафів) та/або пені.

     Стаття 112. Загальні умови притягнення до фінансової
                 відповідальності

     112.1. Притягнення до фінансової  відповідальності  платників
податків  за  порушення  законів  з  питань оподаткування,  іншого
законодавства,  контроль  за  дотриманням   якого   покладено   на
контролюючі  органи,  не  звільняє  їх посадових осіб за наявності
відповідних  підстав  від  притягнення  до  адміністративної   або
кримінальної відповідальності.

     Стаття 113. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи)

     113.1. Строки застосування,  сплата,  стягнення та оскарження
сум  штрафних  (фінансових)  санкцій  (штрафів)   здійснюються   у
порядку,   визначеному  цим  Кодексом  для  сплати,  стягнення  та
оскарження сум грошових зобов'язань.  Суми  штрафних  (фінансових)
санкцій  (штрафів)  зараховуються  до бюджетів,  до яких згідно із
законом зараховуються відповідні податки та збори.

     113.2. Застосування штрафних (фінансових) санкцій  (штрафів),
передбачених  цією  главою,  не  звільняє  платників  податків від
обов'язку сплатити до бюджету належні  суми  податків  та  зборів,
контроль  за  справлянням яких покладено на контролюючі органи,  а
також від застосування до  них  інших  заходів,  передбачених  цим
Кодексом.

     113.3. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за порушення норм
законів з питань оподаткування або іншого законодавства,  контроль
за  дотриманням  якого  покладено  на  органи державної податкової
служби,  застосовуються у порядку та у розмірах,  встановлених цим
Кодексом та іншими законами України.

     Застосування за порушення норм законів з питань оподаткування
або іншого законодавства,  контроль за дотриманням якого покладено
на  органи  державної  податкової  служби,  штрафних  (фінансових)
санкцій (штрафів), не передбачених цим Кодексом та іншими законами
України, не дозволяється.

     Стаття 114. Строки давності для застосування штрафних
                 (фінансових) санкцій (штрафів)

     114.1. Граничні  строки  застосування  штрафних  (фінансових)
санкцій  (штрафів)  до  платників  податків  відповідають  строкам
давності  для  нарахування  податкових   зобов'язань,   визначеним
статтею 102 цього Кодексу.

     Стаття 115. Застосування штрафних (фінансових) санкцій
                 (штрафів) у разі вчинення кількох порушень

     115.1. У разі вчинення платником  податків  двох  або  більше
порушень  законів  з питань оподаткування та іншого законодавства,
контроль за дотриманням якого  покладено  на  контролюючі  органи,
штрафні  (фінансові)  санкції  (штрафи)  застосовуються  за  кожне
вчинене разове та триваюче порушення окремо.

     Стаття 116. Рішення про застосування штрафних (фінансових)
                 санкцій (штрафів)

    
116.1. У разі застосування контролюючими органами до платника
податків штрафних  (фінансових)  санкцій  (штрафів)  за  порушення
законів  з питань оподаткування та іншого законодавства,  контроль
за дотриманням  якого  покладено  на  контролюючі  органи,  такому
платнику податків      надсилаються     (вручаються)     податкові
повідомлення - рішення.

     116.2. За одне податкове  правопорушення  контролюючий  орган
може  застосувати  тільки  один  вид штрафної (фінансової) санкції
(штрафу), передбаченої цим Кодексом та іншими законами України.

     Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік
                 (реєстрації) в органах державної
                 податкової служби

     117.1. Неподання у строки та  у  випадках,  передбачених  цим
Кодексом,  заяв  або документів для взяття на облік у відповідному
органі    державної    податкової    служби,    реєстрації    змін
місцезнаходження  чи внесення інших змін до своїх облікових даних,
неподання виправлених документів для взяття на облік  чи  внесення
змін,  подання  з  помилками  чи  у  неповному  обсязі,  неподання
відомостей    стосовно    осіб,    відповідальних    за    ведення
бухгалтерського  обліку  та/або  складення  податкової  звітності,
відповідно до вимог встановлених цим Кодексом, -

     тягнуть за собою накладення  штрафу на самозайнятих  осіб   у
розмірі 170  гривень,  на юридичних осіб,  відокремлені підрозділи
юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та
сплату  податків до бюджету під час виконання договору про спільну
діяльність, - 510 гривень.

     У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії,  вчинені
протягом року особою,  до якої були  застосовані  штрафи  за  таке
порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу  на  самозайнятих  осіб  у
розмірі  340 гривень,  на юридичних осіб,  відокремлені підрозділи
юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та
сплату  податків до бюджету під час виконання договору про спільну
діяльність, - 1020 гривень.

     117.2. Порушення  платником  податків,  що  виробляють  спирт
етиловий  (коньячний,  плодовий),  алкогольні  напої  та  тютюнові
вироби,  вимог  щодо обов'язкової реєстрації як платника акцизного
податку органами державної податкової служби за  місцем  державної
реєстрації  таких  суб'єктів  у  п'ятиденний строк з дня отримання
ліцензії на виробництво, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 гривень.

     Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації
                 про відкриття або закриття банківських рахунків

     118.1. Неподання банками або  іншими  фінансовими  установами
відповідним  органам  державної  податкової  служби в установлений
статтею 69 цього Кодексу  строк  повідомлення  про  відкриття  або
закриття рахунків платників податків

     - тягне  за  собою накладення штрафу у розмірі 340 гривень за
кожний випадок неподання або затримки.

     118.2. Здійснення видаткових операцій  за  рахунком  платника
податків  до  отримання повідомлення відповідного органу державної
податкової служби про взяття рахунку на облік в органах  державної
податкової служби

     - тягне за собою накладення штрафу на банк або іншу фінансову
установу в розмірі 10 відсотків суми усіх операцій за весь  період
до отримання такого повідомлення, здійснених з використанням таких
рахунків (крім операцій з перерахування  коштів  до  бюджетів  або
державних цільових фондів), але не менш як 850 гривень.

     118.3. Неповідомлення   фізичними   особами-підприємцями   та
особами,  що проводять незалежну професійну діяльність,  про  свій
статус банку або іншій фінансовій установі при відкритті рахунку -

     тягне за собою накладення штрафу в  розмірі  340  гривень  за
кожний випадок неповідомлення.

     Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання
                 інформації про фізичних осіб - платників податків

     119.1. Неподання  або  порушення  порядку  подання  платником
податків  інформації  для формування та ведення Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків, передбаченого цим Кодексом, -

     тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 85 гривень.

     Ті самі  дії,  вчинені платником податків,  до якого протягом
року було застосовано штраф за таке саме порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 170 гривень.

     119.2. Неподання,  подання з порушенням встановлених строків,
подання не у повному обсязі,  з недостовірними відомостями  або  з
помилками  податкової  звітності  про  суми  доходів,  нарахованих
(сплачених) на користь платника податків,  суми утриманого  з  них
податку -

     тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.

     Ті самі дії,  вчинені платником податків,  до якого  протягом
року було застосовано штраф за таке саме порушення,

     - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

     119.3. Оформлення  документів,  які  містять  інформацію  про
об'єкти  оподаткування  фізичних  осіб або про сплату податків без
зазначення  реєстраційного  номера   облікової   картки   платника
податків, або з використанням недостовірного реєстраційного номера
облікової картки  платника  податків,  крім  випадків,  визначених
пунктом 119.2 цієї статті, -

     тягне за собою накладення штрафу у розмірі 170 гривень.

     Стаття 120. Неподання або несвоєчасне подання податкової
                 звітності або невиконання вимог щодо внесення
                змін до податкової звітності

     120.1. Неподання або несвоєчасне подання  платником  податків
або  іншими  особами,  зобов'язаними  нараховувати  та  сплачувати
податки, збори податкових декларацій (розрахунків), -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень,  за
кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

     Ті самі дії,  вчинені платником податків,  до якого  протягом
року було застосовано штраф за таке порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень  за
кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

     120.1.1. Неподання   платником  податків  -  фізичною  особою
декларації чи включення до неї перекручених (недостовірних)  даних
про  суми  одержаних  доходів,  понесених  витрат та якщо такі дії
платника призвели до заниження суми оподатковуваного доходу, -

     тягнуть за собою накладення на платника  податків  -  фізичну
особу  штрафу  у  розмірі  25  відсотків від різниці між заниженою
сумою податкового  зобов'язання  і  сумою,  визначеною  податковим
органом.

     120.2. Невиконання  платником  податків  вимог,  передбачених
абзацом другим пункту 50.1 статті  50  цього  Кодексу,  щодо  умов
самостійного внесення змін до податкової звітності -

     тягне за  собою  накладення  штрафу у розмірі 5 відсотків від
суми самостійно нарахованого  заниження  податкового  зобов'язання
(недоплати).

     При самостійному  донарахуванні  суми  податкових зобов'язань
інші штрафи, передбачені цією главою Кодексу, не застосовуються.

     Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків
                 зберігання документів з питань обчислення
                 і сплати податків та зборів, а також документів,
                 пов'язаних із виконанням вимог іншого
                 законодавства, контроль за дотриманням
                 якого покладено на контролюючі органи

     121.1. Незабезпечення платником податків зберігання первинних
документів  облікових  та  інших  регістрів,   бухгалтерської   та
статистичної  звітності,  інших  документів  з питань обчислення і
сплати податків та зборів протягом установлених статтею  44  цього
Кодексу  строків їх зберігання та/або ненадання платником податків
контролюючим  органам  оригіналів  документів  чи  їх  копій   при
здійсненні податкового   контролю  у  випадках,  передбачених  цим
Кодексом, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень.

     Ті самі  дії,  вчинені платником податків,  до якого протягом
року було застосовано штраф за таке саме порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.

     Стаття 122. Порушення правил застосування спрощеної системи
                 оподаткування фізичною особою - підприємцем

      122.1. Несплата  (неперерахування)   платником   податків   -
фізичною  особою  сум  єдиного  податку  в  порядку  та  у строки,
визначені законодавчим актом,  тягне за собою накладення штрафу  у
розмірі  50  відсотків  ставок податку,  встановлених для фізичних
осіб - платників єдиного податку, визначених законодавчим актом.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0