ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Понеділок, 15.04.2024, 13:31

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 186 - ст. 188 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 186. Місце постачання товарів та послуг 

     186.1. Місцем постачання товарів є:

     а) фактичне місцезнаходження товарів на момент їх  постачання
(крім випадків, передбачених у підпунктах "б" і "в" цього пункту);

     б) місце, де товари перебувають на час початку їх перевезення
або пересилання, у разі якщо товари перевозяться або пересилаються
продавцем, покупцем чи третьою особою;

     в) місце, де провадиться складання, монтаж чи встановлення, у
разі якщо товари складаються,  монтуються  або  встановлюються 
випробуванням чи без нього) продавцем або від його імені.

     186.1.1. Якщо  постачання товарів здійснюється для споживання
на борту морських та повітряних суден або  у  поїздах  на  ділянці
пасажирського   перевезення,   що   здійснюється  в  межах  митної
території України, місцем постачання вважається пункт відправлення
пасажирського транспортного засобу.

     Ділянкою пасажирського  перевезення,  що здійснюється в межах
митної території України, вважається ділянка, на якій відбувається
таке  перевезення  без  зупинок за межами митної території України
між  пунктом  відправлення  та  пунктом   прибуття   пасажирського
транспортного засобу.

     Пункт відправлення   пасажирського   транспортного  засобу  -
перший пункт посадки пасажирів у межах митної території України, у
разі потреби - після зупинки за межами митної території України.

     Пункт прибуття   транспортного  засобу  на  митній  території
України  -  останній  пункт  на  митній  території   України   для
посадки/висадки пасажирів на митній території України.

     186.2. Місцем постачання послуг є:

     186.2.1. місце  фактичного  постачання  послуг,  пов'язаних з
рухомим майном, а саме:

     а) послуг,  що  є  допоміжними  у  транспортній   діяльності:
навантаження,  розвантаження,  перевантаження,  складська  обробка
товарів та інші аналогічні види послуг;

     б) послуг із проведення експертизи та оцінки рухомого майна;

     в) послуг,  пов'язаних із перевезенням пасажирів та вантажів,
у  тому  числі  з  постачанням  продовольчих  продуктів  і напоїв,
призначених для споживання;

     г) послуг із виконання ремонтних робіт і послуг із  переробки
сировини,  а  також  інших робіт і послуг,  що пов'язані з рухомим
майном;

     186.2.2. фактичне місцезнаходження нерухомого майна,  у  тому
числі  що  будується,  для  тих послуг,  які пов'язані з нерухомим
майном:

     а) послуг агентств нерухомості;

     б) послуг з підготовки та проведення будівельних робіт;

     в) інших послуг за місцезнаходженням нерухомого майна, у тому
числі що будується;

     186.2.3. місце  фактичного  надання  послуг у сфері культури,
мистецтва,  освіти,  науки,  спорту,  розваг  або  інших  подібних
послуг,  включаючи  послуги  організаторів діяльності в зазначених
сферах та послуги,  що надаються для влаштування платних виставок,
конференцій, навчальних семінарів та інших подібних заходів.

     186.3. Місцем  постачання  зазначених  у  цьому пункті послуг
вважається місце,  в  якому  отримувач  послуг  зареєстрований  як
суб'єкт  господарювання  або  -  у разі відсутності такого місця -
місце постійного чи переважного його проживання.  До таких  послуг
належать:

     а) надання майнових прав інтелектуальної власності, створення
за замовленням  та  використання  об'єктів  права  інтелектуальної
власності,  у  тому  числі  за  ліцензійними  договорами,  а також
надання (передача) права на скорочення  викидів  парникових  газів
(вуглецевих одиниць);

     б) рекламні послуги;

     в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому
числі адвокатські),  бухгалтерські,  аудиторські, актуарні та інші
подібні  послуги  консультаційного  характеру,  а  також послуги з
розроблення,  постачання та тестування програмного забезпечення, з
оброблення  даних та надання консультацій з питань інформатизації,
надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації,  у тому
числі з використанням комп'ютерних систем;

     г) надання  персоналу,  у  тому числі якщо персонал працює за
місцем здійснення діяльності покупця;

     ґ) надання   в   оренду   (лізинг)   рухомого   майна,   крім
транспортних засобів та банківських сейфів;

     д) телекомунікаційні послуги,  а саме:  послуги,  пов'язані з
передаванням,  поширенням або прийманням сигналів, слів, зображень
та   звуків  або  інформації  будь-якого  характеру  за  допомогою
дротових, супутникових, стільникових, радіотехнічних, оптичних або
інших   електромагнітних   систем  зв'язку,  включаючи  відповідне
надання або передання права  на  використання  можливостей  такого
передавання, поширення або приймання, у тому числі надання доступу
до глобальних інформаційних мереж;

     е) послуги радіомовлення та телевізійного мовлення;

     є) надання посередницьких послуг  від  імені  та  за  рахунок
іншої особи або від свого імені,  але за рахунок іншої особи, якщо
забезпечується  надання  покупцю  послуг,  перерахованих  у  цьому
підпункті;

     ж) надання транспортно-експедиторських послуг.

     186.4. Місцем    постачання   послуг   є   місце   реєстрації
постачальника,  крім операцій,  зазначених у пунктах 186.2 і 186.3
цієї статті.

     Стаття 187. Дата виникнення податкових зобов'язань

     187.1. Датою  виникнення  податкових зобов'язань з постачання
товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період,
протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

     а) дата   зарахування   коштів   від   покупця/замовника   на
банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг,  що
підлягають  постачанню,  а  в  разі  постачання  товарів/послуг за
готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку,  а в
разі  відсутності  такої  -  дата  інкасації готівки у банківській
установі, що обслуговує платника податку;

     б) дата відвантаження товарів,  а в разі експорту  товарів  -
дата  оформлення митної декларації,  що засвідчує факт перетинання
митного кордону України,  оформлена відповідно  до  вимог  митного
законодавства,  а  для  послуг  -  дата  оформлення документа,  що
засвідчує факт постачання послуг платником податку.

     187.2. У разі постачання товарів або послуг  з  використанням
торговельних  автоматів  або іншого подібного устаткування,  що не
передбачає    наявності    касового    апарата,    контрольованого
уповноваженою  на це фізичною особою,  датою виникнення податкових
зобов'язань вважається дата виймання з таких торговельних апаратів
або  подібного  устаткування  грошової виручки.  Правила інкасації
зазначеної виручки встановлюються Національним банком України.

     187.3. У разі  постачання  товарів  за  договорами  товарного
кредиту  (товарної  позики,  розстрочки),  умови яких передбачають
сплату  (нарахування)  відсотків,  датою   збільшення   податкових
зобов'язань   у   частині   таких  відсотків  вважається  дата  їх
нарахування згідно з умовами відповідного договору.

     187.4. У   разі   якщо   постачання   товарів/послуг    через
торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів,  карток
або  інших  замінників  національної  валюти,   датою   збільшення
податкових  зобов'язань  вважається дата постачання таких жетонів,
карток або інших замінників національної валюти.

     187.5. У разі якщо постачання товарів/послуг  здійснюється  з
використанням    кредитних   або   дебетових   карток,   дорожніх,
комерційних,  іменних або інших чеків, датою збільшення податкових
зобов'язань   вважається   дата,   що  засвідчує  факт  постачання
платником податку  товарів/послуг  покупцю,  оформлена  податковою
накладною,  або  дата  виписування відповідного рахунка (товарного
чека), залежно від того, яка подія відбулася раніше.

     187.6. Датою виникнення  податкових  зобов'язань  орендодавця
(лізингодавця)  для  операцій  фінансової  оренди (лізингу) є дата
фактичної  передачі  об'єкта   фінансової   оренди   (лізингу)   у
користування орендарю (лізингоотримувачу).

     187.7. Датою   виникнення   податкових   зобов'язань  у  разі
постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів  є
дата  зарахування  таких  коштів  на  банківський рахунок платника
податку або дата отримання  відповідної  компенсації  у  будь-якій
іншій  формі,  включаючи  зменшення заборгованості такого платника
податку за його зобов'язаннями перед бюджетом.

     187.8. Датою  виникнення  податкових   зобов'язань   у   разі
ввезення  товарів на митну територію України є дата подання митної
декларації для митного оформлення.

     Датою виникнення  податкових  зобов'язань  за  операціями   з
постачання  послуг  нерезидентами,  місцем  надання  яких  є митна
територія України,  є дата списання коштів з банківського  рахунка
платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що
засвідчує факт постачання послуг нерезидентом,  залежно від  того,
яка з подій відбулася раніше.

     187.9. Датою   виникнення  податкових  зобов'язань  виконавця
довгострокових договорів (контрактів) є  дата  фактичної  передачі
виконавцем результатів робіт за такими договорами (контрактами).

     Для цілей цього пункту довгостроковий договір (контракт) - це
будь-який  договір  на  виготовлення  товарів,  виконання   робіт,
надання  послуг з довготривалим (більше одного року) технологічним
циклом виробництва та якщо договорами, які укладені на виробництво
таких  товарів,  виконання робіт,  надання послуг,  не передбачено
поетапного їх здавання.

     187.10. У разі якщо платники податку,  які постачають теплову
енергію,  газ  природний  (крім  скрапленого),  надають  послуги з
водопостачання,   водовідведення   чи   послуги,   вартість   яких
включається  до  складу  квартирної  плати  чи  плати за утримання
житла,  фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як
платники   податку,   а  також  житлово-експлуатаційним  конторам,
квартирно-експлуатаційним   частинам,   об'єднання   співвласників
багатоквартирних будинків,  іншим подібним платникам податку,  які
здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою  подальшого
їх  перерахування  продавцям  таких  товарів  (надавачам послуг) у
рахунок компенсації їх вартості (далі -  ЖЕКи),  датою  виникнення
податкових  зобов'язань  є  дата зарахування коштів на банківський
рахунок платника податку,  а датою виникнення права на  податковий
кредит  є  дата  списання  коштів  з банківського рахунка в оплату
придбаних товарів/послуг.

     Зазначене правило  визначення  дати   виникнення   податкових
зобов'язань  поширюється також на операції з постачання зазначених
товарів/послуг для ЖЕКів та бюджетних установ,  що отримують  такі
товари/послуги, якщо вони зареєстровані як платники податку.

     Для цілей  цього пункту послугами,  вартість яких включається
до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, вважаються
послуги  з  технічного  обслуговування  ліфтів  та  диспетчерських
систем,  систем   протипожежної   автоматики   та   димовидалення,
побутових  електроплит,  обслуговування димовентиляційних каналів,
внутрішньобудинкових    систем    водо-     і     теплопостачання,
водовідведення  та  зливової каналізації,  вивезення та утилізації
твердого побутового та грубого сміття,  прибирання  будинкової  та
прибудинкової  території,  а  також  інші  послуги,  які надаються
ЖЕКами зазначеним у цьому пункті покупцям за їх рахунок.

     187.11. Попередня  (авансова)  оплата  вартості  товарів,  що
експортуються чи імпортуються, не змінює значення сум податку, які
відносяться до  податкового  кредиту  або  податкових  зобов'язань
платника податку, такого експортера або імпортера.

     Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування в разі
                 постачання товарів/послуг
     188.1. База    оподаткування    операцій     з     постачання 
товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної)
вартості,  але не нижче звичайних цін,  визначених  відповідно  до
статті 39 цього Кодексу,  з урахуванням загальнодержавних податків
та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на
спирт  етиловий,  що  використовується  виробниками  -  суб'єктами
господарювання для виробництва лікарських засобів,  у  тому  числі
компонентів  крові і вироблених з них препаратів,  крім лікарських
засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

     До складу  договірної  (контрактної)   вартості   включаються
будь-які  суми  коштів,  вартість  матеріальних  і  нематеріальних
активів,  що передаються платнику податку  безпосередньо  покупцем
або  через  будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості
товарів/послуг.

     База оподаткування операцій з постачання товарів, ввезених на
митну  територію  України,  визначається  виходячи з їх договірної
(контрактної) вартості,  але не нижче митної вартості  товарів,  з
якої  були  визначені податки і збори,  що справляються під час їх
митного оформлення,  з урахуванням акцизного податку  та  ввізного
мита,  за  винятком  податку на додану вартість,  що включаються в
ціну товарів/послуг згідно із законом.

     У разі  якщо  постачання   товарів/послуг   здійснюється   за
регульованими  цінами (тарифами),  база оподаткування визначається
виходячи з їх договірної  (контрактної)  вартості,  визначеної  за
такими цінами (тарифами).

     У разі постачання необоротних активів, у тому числі в разі їх
самостійної ліквідації,  переведення з виробничих  у  невиробничі,
переведення   з   використання  в  оподатковуваних  операціях  для
використання в неоподатковуваних,  база оподаткування визначається
виходячи з їх балансової вартості на момент їх постачання.

     До бази  оподаткування  враховується вартість товарів/послуг,
які  постачаються  за  будь-які   кошти   (за   виключенням   суми
компенсації  на  покриття  різниці  між  фактичними  витратами  та
регульованими цінами (тарифами) у  вигляді  виробничої  дотації  з
бюджету),  та  вартість матеріальних і нематеріальних активів,  що
передаються   платникові   податку    безпосередньо    отримувачем
товарів/послуг   або   будь-якою  третьою  особою  як  компенсація
вартості товарів/послуг, поставлених таким платником податку.

     У разі постачання товарів за договорами  фінансового  лізингу
базою  оподаткування  є  договірна  (контрактна) вартість,  але не
нижче ціни придбання об'єкту лізингу.

     У випадках,  передбачених статтею  189  цього  Кодексу,  база
оподаткування визначається з урахуванням положень статті 189 цього
Кодексу.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0