ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Неділя, 03.03.2024, 18:39

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 314 - ст. 320 | Реєстрація | Вхід

            ГЛАВА 4. ЗБІР У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ 
                ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ
                ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

     Стаття 314. Платники збору

     314.1. Платниками  збору  є  суб'єкти  господарювання  та  їх
відокремлені підрозділи,  які провадять  діяльність  з  постачання
природного газу споживачам на підставі укладених з ними договорів.

     Стаття 315. Об'єкт оподаткування збором

     315.1. Об'єктом  оподаткування  збором  є вартість природного
газу в обсязі,  відпущеному кожній категорії споживачів у звітному
періоді,  яка  визначається  на  підставі актів приймання-передачі
газу,  підписаних  платником  та   відповідним   споживачем   (для
населення  -  на  підставі  облікових  документів),  з урахуванням
відповідного тарифу.

     Стаття 316. Ставки збору

     316.1. Збір справляється у  розмірі  2  відсотків  на  обсяги
природного газу, що постачаються для таких категорій споживачів:

     а) підприємства    комунальної    теплоенергетики,    теплові
електростанції,    електроцентралі    та    котельні     суб'єктів
господарювання,  зокрема блочні (модульні) котельні (в обсязі,  що
використовується  для  надання  населенню  послуг  з  опалення  та
гарячого   водопостачання,  за  умови  ведення  такими  суб'єктами
окремого приладового та бухгалтерського  обліку  тепла  і  гарячої
води);

    
б) бюджетні установи;

     в) промислові   та   інші   суб'єкти   господарювання  та  їх
відокремлені підрозділи, що використовують природний газ.

    
316.2. На  обсяги  природного  газу,  що   постачається   для
населення, збір справляється у розмірі 4 відсотків.

     Стаття 317. Порядок обчислення і сплати збору

     317.1. Споживачами  є  такі  категорії:  населення,  бюджетні
установи,  підприємства   комунальної   теплоенергетики,   теплові
електростанції,     електроцентралі    та    котельні    суб'єктів
господарювання,  в тому числі  блочні  (модульні)  котельні,  інші
суб'єкти   господарювання   та  їх  відокремлені  підрозділи,  які
використовують природний газ для виробництва  товарів  та  надання
послуг, на інші власні потреби.

     317.2. Під  діючим тарифом слід розуміти ціну природного газу
для відповідної категорії споживачів  без  урахування  тарифів  на
його  транспортування  і  постачання споживачам та суми податку на
додану вартість.

     317.3. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює
календарному місяцю.

     317.4. Податкові  декларації збору подаються платниками збору
органам  державної  податкової  служби  у  строки,  визначені  для
місячного  податкового  (звітного)  періоду,  за місцем податкової
реєстрації.

     Форма податкової   декларації   встановлюється   у   порядку,
передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

    
Збір сплачується  платниками  збору  у строки,  визначені для
місячного податкового (звітного)  періоду,  за  місцем  податкової
реєстрації.

                 РОЗДІЛ XV. ЗБІР ЗА КОРИСТУВАННЯ
                 РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ

     Стаття 318. Платники збору

     318.1. Платниками    збору     є     загальні     користувачі
радіочастотного  ресурсу  України,  визначені  законодавством  про
радіочастотний ресурс,  які користуються  радіочастотним  ресурсом
України  в  межах  виділеної  частини  смуг радіочастот загального
користування на підставі:

     318.1.1. ліцензії  на  користування  радіочастотним  ресурсом
України;

     318.1.2. ліцензії  на  мовлення  та  дозволу  на експлуатацію
радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;

     318.1.3. дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу  та
випромінювального  пристрою,  отриманого  на  підставі  договору з
власником ліцензії на мовлення;

     318.1.4. дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу  та
випромінювального пристрою.

     318.2. Не є платниками збору спеціальні користувачі,  перелік
яких  визначено  законодавством  про  радіочастотний  ресурс,   та
радіоаматори.

     Стаття 319. Об'єкт оподаткування збором

     319.1. Об'єктом   оподаткування   збором   є   ширина   смуги
радіочастот,  що  визначається  як   частина   смуги   радіочастот
загального  користування  у  відповідному  регіоні  та зазначена в
ліцензії на користування радіочастотним  ресурсом  України  або  в
дозволі    на    експлуатацію    радіоелектронного    засобу    та
випромінювального  пристрою  для  технологічних  користувачів   та
користувачів,   які   користуються   радіочастотним  ресурсом  для
розповсюдження телерадіопрограм.

     Стаття 320. Ставки збору

------------------------------------------------------------------
|    Вид радіозв'язку        |    Діапазон   |  Ставка збору за  |
|                            |  радіочастот  |    1 МГц смуги    |
|                            |               |  радіочастот на   |
|                            |               |  місяць, гривень  |
|----------------------------+---------------+-------------------|
| 1. Радіорелейний зв'язок   |  0,03-300 ГГц |        0,36       |
|    фіксованої радіослужби  |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
| 2. Радіозв'язок фіксованої,|  0,03-470 МГц |      347,75       |
|    рухомої сухопутної та   |               |                   |
|    морської радіослужб     |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
| 3. Радіозв'язок у системі  |  30-470 МГц   |      347,75       |
|    охоронної та охоронно-  |               |                   |
|    пожежної сигналізації   |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
| 4. Радіозв'язок з          |  30-470 МГц   |      174,42       |
|    використанням           |               |                   |
|    радіоподовжувачів       |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
| 5. Радіозв'язок у системі  | 1427-2400 МГц |        8,78       |
|    передавання даних з     |2400-2483,5 МГц|                   |
|    використанням           | 5150-5850 МГц |                   |
|    шумоподібних сигналів   |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
| 6. Радіозв'язок у системі з|  30-3000 МГц  |       17,55       |
|    фіксованим абонентським |               |                   |
|    радіодоступом стандарту |               |                   |
|    DECT                    |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
| 7. Транкінговий            |  30-470 МГц   |      1 078,35     |
|    радіозв'язок            |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
| 8. Пошуковий радіозв'язок  |  30-960 МГц   |     13 909,96     |
|----------------------------+---------------+-------------------|
| 9. Радіолокаційна та       |  30-3000 МГц  |       35,10       |
|    радіонавігаційна        |    3-30 ГГц   |                   |
|    радіослужби             |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|10. Радіозв'язок            |  30-3000 МГц  |       23,04       |
|    супутникової рухомої та |    3-30 ГГц   |                   |
|    фіксованої радіослужб   |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|11. Стільниковий            |  300-2200 МГц |      8 666,30     |
|    радіозв'язок            |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|12. Радіозв'язок у          |    2-7 ГГц    |       15,36       |
|    багатоканальних         |               |                   |
|    розподільчих системах   |               |                   |
|    для передавання та      |               |                   |
|    ретрансляції            |---------------+-------------------|
|    телевізійного           |  10-42,5 ГГц  |        5,49       |
|    зображення, передавання |               |                   |
|    звуку, цифрової         |               |                   |
|    інформації              |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|13. Передавання звуку       | 30 кГц-30 МГц |                   |
|    залежно від потужності: |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|    до 1 кВт включно        |               |      416,86       |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|    від 1,1 до 10 кВт       |               |      626,39       |
|    включно                 |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|    від 10,1 до 100 кВт     |               |      886,38       |
|    включно                 |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|    від 101 до 500 кВт      |               |      1 043,25     |
|    включно                 |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|    від 501 кВт і вище      |               |      1 733,26     |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|14. Передавання та          |  30-300 МГц   |                   |
|    ретрансляція            |               |                   |
|    телевізійного           |               |                   |
|    зображення залежно      |               |                   |
|    від потужності:         |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|    від 1 до 10 Вт включно  |               |       17,55       |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|    від 10,1 до 100 Вт      |               |       52,66       |
|    включно                 |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|    від 101 Вт до 1 кВт     |               |       86,66       |
|    включно                 |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|    від 1,1 до 5 кВт        |               |      139,32       |
|    включно                 |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|    від 5,1 до 20 кВт       |               |      261,09       |
|    включно                 |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|    від 20,1 кВт і вище     |               |      347,75       |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|15. Передавання звуку       |   66-74 МГц   |                   |
|    залежно від потужності: |  87,5-108 МГц |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|    до 100 Вт включно       |               |      130,54       |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|    від 101 Вт до 1 кВт     |               |      261,09       |
|    включно                 |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|    від 1,1 до 10 кВт       |               |      416,86       |
|    включно                 |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|    від 10,1 кВт і вище     |               |      522,17       |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|16. Передавання та          |  300-880 МГц  |                   |
|    ретрансляція            |               |                   |
|    телевізійного           |               |                   |
|    зображення залежно      |               |                   |
|    від потужності:         |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|    до 10 Вт включно        |               |       12,07       |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|    від 10,1 до 100 Вт      |               |       24,13       |
|    включно                 |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|    від 101 Вт до 1 кВт     |               |       52,66       |
|    включно                 |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|    від 1,1 до 5 кВт        |               |      104,22       |
|    включно                 |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|    від 5,1 до 20 кВт       |               |      208,43       |
|    включно                 |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|    від 20,1 кВт і вище     |               |      261,09       |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|17. Види радіозв'язку       | 9 кГц-400 ГГц |      522,17       |
|    (служби, системи,       |               |                   |
|    радіотехнології,        |               |                   |
|    радіоелектронні засоби, |               |                   |
|    випромінювальні         |               |                   |
|    пристрої), що не        |               |                   |
|    зазначені у пунктах     |               |                   |
|    1-16 цієї статті        |               |                   |
------------------------------------------------------------------

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0