ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Неділя, 03.03.2024, 17:56

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | Прикінцеві положення - Перехідні положення | Реєстрація | Вхід

     Щорічно передбачати  кошти  на  зазначені  цілі  у державному 
бюджеті на відповідний рік;

     внести до 1 січня 2014 року до Верховної Ради України  проект
закону про внесення змін до цього Кодексу щодо переходу до системи
платежів за видобуток корисних копалин із  застосуванням  принципу
рентного доходу;

     щорічно до  1 червня вносити до Верховної Ради України проект
закону  про  внесення  змін   до   цього   Кодексу   щодо   ставок
оподаткування,  визначених  в абсолютних значеннях,  з урахуванням
індексів  споживчих  цін,  індексів  цін  виробників   промислової
продукції з таких податків і зборів:

     1) акцизний податок;

     2) збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

    
3) екологічний податок;

     4) плата  за  користування  надрами  для видобування корисних
копалин;

     5) плата за користування надрами в  цілях,  не  пов'язаних  з
видобуванням корисних копалин;

     6) податок  за  земельні  ділянки,  нормативну грошову оцінку
яких не проведено;

     7) виключено;

     8) збір за користування радіочастотним ресурсом України;

     9) збір за спеціальне використання води;

     10) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

     до 31 грудня 2011 року  разом  із  зацікавленими  релігійними
організаціями  розробити  програму  і  внести  до  Верховної  Ради
України пропозиції щодо альтернативного обліку фізичних осіб,  які
через     свої    релігійні    переконання    відмовляються    від
ідентифікаційного номера (реєстраційного номерів облікової  картки
платника податків);

     одночасно з поданням до Верховної Ради України проекту закону
про Державний бюджет України на 2011 рік подати проект закону щодо
внесення змін  до  Бюджетного  кодексу України ( 2456-17 ) з метою
приведення  його  норм  у  відповідність  із  Податковим  кодексом
України,  у  тому  числі  щодо  зарахування  частини  екологічного
податку (у 2013 році - 33 відсотки, з 2014 року - 50 відсотків) до
спеціального  фонду  Державного  бюджету  України  із спрямуванням
таких  коштів   на   фінансування   виключно   цільових   проектів
екологічної  модернізації  підприємств у межах сум сплаченого ними
екологічного податку у порядку,  що встановлюватиметься  Кабінетом
Міністрів України.

     5. Органам  місцевого  самоврядування  забезпечити у місячний
термін з дня набрання чинності цим Кодексом прийняття рішень  щодо
встановлення місцевих податків і зборів, визначених цим Кодексом.

     У разі    невстановлення    місцевих   податків   і   зборів,
передбачених пунктом  10.3  статті  10  цього  Кодексу,  рішеннями
місцевого   самоврядування   такі   податки  і  збори  сплачуються
платниками у порядку,  встановленому цим Кодексом за  мінімальними
ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.

                  РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

           Підрозділ 1. Особливості справляння податку
                     на доходи фізичних осіб

     1. Податок  на  доходи  фізичних  осіб,  нарахований,  але не
сплачений податковим агентом до бюджету всупереч порядку,  що діяв
до  набрання чинності цим Кодексом,  на дату набрання чинності цим
Кодексом вважається податковим  боргом  за  узгодженим  податковим
зобов'язанням та підлягає відображенню у податковому розрахунку за
результатами першого звітного  кварталу,  протягом  якого  набирає
чинності  цей  Кодекс,  а також стягується з податкового агента із
застосуванням заходів відповідальності, передбачених цим Кодексом.

     2. Інвестиційний   збиток,  отриманий  платником  податку  на
доходи фізичних  осіб  на  1  січня  року  набрання  чинності  цим
Кодексом,  враховується  при  обчисленні  інвестиційного прибутку,
отриманого за операціями з цінними паперами  чи  деривативами,  що
перебувають  в  обігу  на  організованому  ринку  цінних  паперів,
починаючи з результатів за такий рік у частині збитків,  понесених
внаслідок   продажу   інвестиційних   активів   через  професійних
торговців    цінними    паперами.    Обов'язок     документального
підтвердження  розміру зазначених збитків покладається на платника
податку.

     3. Не підлягають оподаткуванню податком  на  доходи  фізичних
осіб  кошти,  що  сплачені  за роботи та/або послуги,  виконані та
надані на території України або за її межами у період проведення в
Україні  фінальної  частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу,
зокрема  (але   не   виключно)   у   вигляді   заробітної   плати,
відшкодування  видатків  та  добових таким особам (крім резидентів
України  незалежно  від  їх  участі   у   проведенні   зазначеного
чемпіонату):

     представникам або посадовим особам асоціацій - членів УЄФА;

     членам делегацій, що беруть участь у чемпіонаті, у тому числі
членам команд, які здобули право на участь у чемпіонаті;

    
фізичним особам, акредитованим УЄФА.

     Дохід інших  нерезидентів,  отриманий  у  період   проведення
чемпіонату із джерел походження з України,  підлягає оподаткуванню
на  загальних  підставах  з   урахуванням   положень   міжнародних
договорів  України  про усунення подвійного оподаткування доходів,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

     4. До 1 січня 2012 року не підлягають оподаткуванню  податком
на  доходи  фізичних  осіб кошти,  що відповідно до Закону України
"Про проведення  експерименту  у  житловому  будівництві  на  базі
холдингової компанії   "Київміськбуд"  (  1674-14  )  виплачуються
фізичним  особам  згідно  з   договорами   довірчого   управління,
укладеними   з   учасниками  фондів  банківського  управління,  та
договорами  пенсійних  вкладів,  укладеними  в  період  проведення
такого  експерименту (за винятком випадків,  коли кошти знімаються
такими фізичними особами з порушенням умов  відповідно  пенсійного
вкладу або фонду банківського управління).

     Встановити, що  на  період,  визначений  Законом України "Про
проведення  експерименту   в   житловому   будівництві   на   базі
холдингової компанії  "Київміськбуд"  (  1674-14  )  не підлягають
оподаткуванню  цим  податком  (не  відображаються  в  його  річній
податковій  декларації)  та  не  включаються  до складу загального
місячного або річного оподатковуваного доходу платника  податку  в
межах норм, передбачених законом, такі доходи:

     доходи, що  були  нараховані  платнику  податку відповідно до
умов  трудового  або   цивільно-правового   договору   та   згодом
перераховані  на його пенсійний вклад або на його рахунок учасника
фонду банківського управління,  відкритий відповідно до закону, як
під  час  їх нарахування,  так і під час їх перерахування на такий
вклад або такий рахунок;

     кошти, що  нараховуються  та  вносяться  особою,  яка  не   є
платником податку,  або її працедавцем (третьою особою) на користь
платника податку на пенсійний вклад  або  рахунок  учасника  фонду
банківського управління такого платника податку;

    
кошти, перераховані  фізичною  особою  до власного пенсійного
вкладу чи на власний рахунок у фонді банківського  управління  або
до пенсійного вкладу чи на рахунок у фонді банківського управління
членів сім'ї такої фізичної особи першого ступеня споріднення;

     доходи, нараховані платнику податку за  договором  пенсійного
вкладу   або  за  договором  довірчого  управління,  укладеного  з
уповноваженим банком відповідно до закону.

     У період,  визначений   Законом   України   "Про   проведення
експерименту  в житловому будівництві на базі холдингової компанії
"Київміськбуд" ( 1674-14 ),  до  складу  витрат  платника  податку
включаються  суми  коштів,  внесені  платниками податку на рахунки
учасників  фондів  банківського  управління  або   за   договорами
пенсійних  вкладів у розмірі,  що не перевищує 10 відсотків доходу
такого платника податку за звітний період.

     5. Якщо   норми   інших   законів   містять   посилання    на
неоподатковуваний  мінімум  доходів  громадян,  то  для  цілей  їх
застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм
адміністративного   та   кримінального   законодавства  в  частині
кваліфікації   злочинів   або   правопорушень,   для   яких   сума
неоподатковуваного  мінімуму  встановлюється  на  рівні податкової
соціальної пільги,  визначеної  підпунктом  169.1.1  пункту  169.1
статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року.

           Підрозділ 2. Особливості справляння податку
                        на додану вартість

     1. Тимчасово,  до 1 січня 2015 року,  сума податку на  додану
вартість,   що   повинна   сплачуватися   до  бюджету  переробними
підприємствами усіх форм власності  за  реалізовані  ними  молоко,
молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу
продукцію  переробки  тварин,  закуплених  у  живій  вазі  (шкури,
субпродукти,    м'ясо-кісткове    борошно),   у   повному   обсязі
спрямовується до спеціального фонду державного бюджету.

     Порядок нарахування, виплати і використання зазначених коштів
визначається Кабінетом Міністрів України.

     2. Тимчасово,  до 1 січня 2019 року,  звільняються від сплати
податку на додану вартість операції з:

     а) постачання техніки,  обладнання,  устаткування, визначених
статтею 7   Закону   України   "Про   альтернативні  види  палива"
( 1391-14 ), на території України;

     б) імпорту за кодами УКТ ЗЕД ( 2371а-14,  2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ),    визначеними   статтею   7   Закону   України   "Про
альтернативні види  палива"  (  1391-14  ),  техніки,  обладнання,
устаткування,  що  використовуються  для  реконструкції існуючих і
будівництва  нових  підприємств  з  виробництва  біопалива  і  для
виготовлення  та  реконструкції технічних і транспортних засобів з
метою споживання біопалива, якщо такі товари не виробляються та не
мають  аналогів  в  Україні,  а  також  технічних  та транспортних
засобів,  у тому числі самохідних сільськогосподарських машин,  що
працюють на біопаливі, якщо такі товари не виробляються в Україні.

     Порядок ввезення      зазначених     техніки,     обладнання,
устаткування,  технічних  та  транспортних  засобів   визначається
Кабінетом Міністрів України.

     У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених
товарів   платник   податку   зобов'язаний   збільшити   податкові
зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає
таке порушення,  на суму податку на додану вартість,  що мала бути
сплачена  в  день  ввезення таких товарів,  а також сплатити пеню,
нараховану  на  таку  суму  податку,  виходячи  з  120   відсотків
облікової  ставки  Національного  банку України,  що діяла на день
збільшення податкового зобов'язання,  та за період із дня ввезення
таких товарів до дня збільшення податкових зобов'язань.

     3. Протягом  дії  міжнародних  договорів  України,  згоду  на
обов'язковість яких  надано  Верховною  Радою  України,  з  питань
космічної  діяльності  щодо створення космічної техніки (включаючи
агрегати,  системи та їх комплектуючі  для  космічних  комплексів,
космічних  ракет-носіїв,  космічних апаратів та наземних сегментів
космічних систем),  але не пізніше 1 січня 2015 року, звільняються
від сплати податку на додану вартість операції з:

     а) постачання у митному режимі імпорту товарів,  визначених у
пункті "я" частини першої статті 19  Закону  України  "Про  Єдиний
митний тариф" ( 2097-12 ) (у редакції Закону України від 19 травня
2009 року N 1342-VI) (  1342-17  ),  у  межах  граничних  обсягів,
встановлених  Кабінетом  Міністрів  України,  за  умови  цільового
використання  таких  товарів  у  виробництві   космічної   техніки
(включаючи  агрегати,  системи  та  їх  комплектуючі для космічних
комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних
сегментів  космічних  систем),  резидентами - суб'єктами космічної
діяльності,  які  отримали  ліцензію  на  право  здійснення  такої
діяльності   та  беруть  участь  у  реалізації  таких  міжнародних
договорів.  Перелік  таких  резидентів   -   суб'єктів   космічної
діяльності  встановлюється  спеціально  уповноваженим  центральним
органом виконавчої влади,  що реалізує державну політику в  галузі
космічної діяльності.

     У разі   порушення   цільового   використання   товарів   або
перевищення граничних обсягів їх імпорту,  встановлених  Кабінетом
Міністрів України,  відповідний суб'єкт космічної діяльності, який
фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким,
що умисно ухиляється від оподаткування,  і до нього застосовуються
штрафні  (фінансові)   санкції   відповідно   до   вимог   чинного
законодавства;

     б) постачання   на   митній   території  України  результатів
науково-дослідних  і  дослідницько-конструкторських   робіт,   які
виконуються   платниками  податку  за  рахунок  кредитних  коштів,
залучених під гарантії Кабінету Міністрів України для фінансування
ратифікованого  Верховною  Радою  України Договору між Україною та
Федеративною    Республікою     Бразилія     про     довгострокове
співробітництво   щодо  використання  ракети-носія  "Циклон-4"  на
пусковому центрі Алкантара ( 076_009 ),  на користь  резидентів  -
суб'єктів космічної діяльності,  які отримали ліцензію на право її
здійснення та  беруть   участь   у   реалізації   цього   Договору
( 076_009  ).  З  метою застосування цієї пільги Кабінет Міністрів
України   встановлює  порядок  ведення  реєстру  (  1259-2010-п  )
зазначених науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

     У разі    порушення   умов   звільнення   від   оподаткування
результатів  науково-дослідних   і   дослідницько-конструкторських
робіт,   а  саме  при  їх  поставці  для  цілей,  не  передбачених
зазначеним Договором ( 076_009 ),  платник  податку,  що  фактично
скористався  правом  на  податкову  пільгу,  вважається таким,  що
умисно ухиляється від оподаткування,  і  до  нього  застосовуються
штрафні (фінансові) санкції відповідно до вимог закону.

     4. Тимчасово, до 1 січня 2016 року, суб'єкти літакобудування,
що підпадають під дію норм статті 2 Закону України  "Про  розвиток
літакобудівної промисловості" ( 2660-14 ), звільняються від сплати
податку на додану вартість по операціях з:

     ввезення (пересилання) на митну територію України під  митним
режимом   імпорту   (реімпорту)   товарів,  крім  підакцизних,  що
використовуються для  потреб  літакобудівної  промисловості,  якщо
такі  товари  є звільненими від оподаткування ввізним митом згідно
із пунктом "р" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний
митний тариф" ( 2097-12 );

     постачання на    митній    території    України   результатів
науково-дослідних і   дослідницько-конструкторських   робіт,   які
виконуються для потреб літакобудівної промисловості.

    
У разі  порушення  вимог,  встановлених  цим підрозділом,  до
платників податку - суб'єктів літакобудування застосовуються норми
розділу II цього Кодексу.

     5. Тимчасово,   до   1  січня  2015  року,  звільняються  від
оподаткування податком на додану  вартість  операції  з  виконання
робіт та постачання послуг суб'єктами підприємницької діяльності -
резидентами   України,   які   одночасно   здійснюють    видавничу
діяльність,  діяльність  з виготовлення,  розповсюдження книжкової
продукції та виробництва паперу і картону.  При цьому дохід такого
суб'єкта  підприємницької  діяльності,  отриманий  від  видавничої
діяльності,  діяльності з виготовлення,  розповсюдження  книжкової
продукції та виробництва паперу і картону,  має становити не менше
100 відсотків від загальної суми його  доходу  за  перший  звітний
(податковий)    період    з   часу   створення   такого   суб'єкта
підприємницької діяльності або не менше 50 відсотків від загальної
суми його доходу за попередній звітний (податковий) рік.

     6. Тимчасово,   до   1  січня  2015  року,  звільняються  від
оподаткування податком на додану  вартість  операції  з  виконання
робіт  та постачання послуг у видавничій діяльності,  діяльності з
виготовлення   та   розповсюдження   видавництвами,    видавничими
організаціями,    підприємствами   поліграфії,   розповсюджувачами
книжкової продукції,  виробленої в Україні, операції з виробництва
та/або  постачання  паперу  і  картону,  вироблених  в Україні для
виготовлення книжкової продукції,  учнівських зошитів, підручників
та   навчальних   посібників  українського  виробництва,  а  також
операції з постачання книжкової продукції,  виробленої в  Україні,
крім   реклами,  послуг  з  розміщення  матеріалів  рекламного  та
еротичного характеру і видань рекламного та еротичного характеру.
     7. Тимчасово,  до  1  січня  2015  року,   звільняються   від 
оподаткування  податком  на  додану  вартість  операції  з імпорту
товарів,  визначених пунктом "о" частини першої статті  19  Закону
України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ),  а також операції з
постачання цих товарів переробникам,  видавництвам і підприємствам
поліграфії на території України.

     У разі  нецільового  використання  зазначених товарів платник
податку   зобов'язаний   збільшити   податкові   зобов'язання   за
наслідками  податкового періоду,  на який припадає таке порушення,
на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент
імпорту таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до закону.

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0